Jak testujeme zámky na kolo

Poškození
Vizuální kontrolou jsme zjišťovali, jestli zámek (podkova, kabel, řetěz) je dostatečně ochráněn, aby se zabránilo poškození laku kola. V průběhu simulované jízdy, kterou jsme prováděli v souladu s normou EN 14764:2006, jsme testovali, jak dobře drží zámek ve svém držáku.

Pevnost
Při testu pevnosti jsme určovali (v souladu s normou ČSN EN 15496:2008), jak velké napětí vydrží zámek v uzavřeném stavu. Pevnost uchycení zámku jsme zkoušeli jak v podélném směru, kdy se postupně zvyšovalo napětí až na 30 kN, tak v příčném směru, kdy byl zámek vystaven silám až 10 kN po dobu 1 minuty.

Odolnost v krutu
Zámky jsme zkoušeli také na odolnost v krutu, kdy jsme je vystavovali napětí až do hodnot 500 Nm, které měly vydržet nejméně 1 minutu.

Bezpečnost proti vloupání
Tuto zkoušku jsme prováděli v reálných podmínkách na kole. Postupovali jsme tak, že rám bicyklu včetně zadního, případně předního kola, jsme uzamkli k pevnému objektu, například ke stojanu na kola.
Dva hodnotilelé, odborník a poučený laik, se poté snažili zámky překonat nejprve sofistikovanějšími způsoby (například pilkou na železo nebo různými kleštěmi), pak přišli na řadu hrubější nástroje (šroubovák, kladivo, dláto, akurozbruska nebo nůž). Na každý nástroj byl limit tří minut.
Před použitím nástrojů jsme hledali slabosti jednotlivých zámků a hledali způsoby, jak ho otevřít pomocí rukou nebo jednoduchého nástroje (sponky, pera atd.)

Klíče
Zkoušeli jsme, zda je možné zámek otevřít ohnutým klíčem a jestli jsou na zámku čísla nebo jiné kódy, podle kterých lze zhotovit kopii klíče.

Trvanlivost / odolnost zámků
Zámky jsou opakovaně pouštěny z výšky sedla na kamennou podlahu. Zkouška se provádí při teplotě 15 až 20 °C a také při -20 °C, přičemž zámek je vždy pět hodin před danou zkouškou skladován při stejné teplotě.

Uchycení zámku a převoz
Testovali jsme, jak dobře lze držák zámku namontovat na kolo, zda jsou pro upevnění potřebné nástroje (pokud ano, jsou součástí balení, nebo je nutné použít vlastní nástroj), jak snadno lze uchytit zámek do držáku a jak pevně v něm drží a jestli může být držák použitý bez klíče

Použití zámku
Lze zámek použít bez návodu? Jak snadno jde odemknout a uzamknout (ve tmě, v rukavicích)? Jaká je jeho velikost? Pokud je klíč jednostranný, je možné rozeznat, jakou stranou musí být vložen? Může být zámek uzamčen bez klíče?

Hlučnost
Při této zkoušce jsme určovali, zdali se při běžné jízdě linou nějaké nepříjemné nebo rušivé zvuky z mechanismu zámku nebo kombinace zámku a držáku.

Prach a špína
Na začátku celého testovacího cyklu byl jeden vzorek určen jako „prachový“ a na něm pak byla v závěru testu zkoušena funkčnost kombinace čísel nebo mechanismu zámku. Zároveň byl každý zámek podroben jednoduchému testu, kdy byl zasypán jemným pískem.
Zámky jsou podrobeny vizuální kontrole, zdali jsou dostatečně chráněny proti prachu, jemnému písku a vodě.

Návod
Hodnotí se logická struktura, čitelnost, srozumitelnost a přehlednost.

Přihlásit