Právo: Franšízink aneb neznámý pod známou obchodní značkou

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2013

Podnikatelský koncept franšízinku se zrodil na přelomu 19. a 20. století v USA, kde je i nejvíce rozšířen. V rámci České republiky se tento koncept prosazuje posledních 20 let. Co je franšízink? 

Zjednodušeně se dá říci, že tento způsob podnikání dává šanci zejména malým a středním podnikatelům neznámého jména obstát v silném konkurenčním prostředí velkých společností. Je postaven na vzájemné spolupráci a důvěře nezávislých (právně i ekonomicky) subjektů – franšízora a franšízanta.

Franšízink
Způsob obchodování a marketingu v různých odvětvích jako gastronomie, prodej zboží, ale i v oblasti vzdělávání a bankovnictví. Představuje osvědčený koncept podnikání pod známou a zavedenou značkou (např. McDonald’s, BON BON, OBI).

Franšízor
Známá a zavedená obchodní firma, která svůj osvědčený a úspěšný podnikatelský koncept (know-how) poskytuje na základě smlouvy zájemci.

Franšízant
Většinou živnostník nebo společnost s ručením omezeným podnikající pod známou obchodní značkou franšízora. Tím minimalizuje své podnikatelské riziko.

Franšízová smlouva
Smlouva uzavřená mezi franšízorem a franšízantem, na základě které franšízant podniká (prodává zboží, poskytuje služby) pod známou a zavedenou obchodní značkou a platí franšízorovi za poskytnutí know-how poplatek. Ten pak dohlíží na činnost franšízanta za účelem zachování poskytované kvality a udržení dobrého jména.

Master franšíza
Licence udělená franšízorem jednomu franšízantovi pro celé území daného státu. Ten pak má v daném státě postavení franšízora a poskytuje licence dalším zájemcům.

Franšízinkový systém je efektivní distribuční cestou výrobků a služeb nabízených franšízorem. Franšízant je samostatným právním subjektem, má svou vlastní obchodní firmu, své identifikační číslo (IČ), vlastní účetnictví atd. Jeho úkolem je úspěšná realizace již několikrát osvědčeného podnikatelského modelu. Franšízor naopak dohlíží na to, aby byla všemi držiteli licence dodržována kvalita poskytovaných služeb a prodávaného zboží za účelem udržení jeho dobrého jména a pověsti.

Franšízoři se sdružují a zakládají v jednotlivých státech sdružení (asociace). I v rámci České republiky působí od roku 1993 Česká franchisová asociace (ČFA). V rámci Evropy existuje uznávaná Evropská franchisová federace (EFF).

 

Franšízink v České republice

Mezi prvními franšízami v České republiky byl zahraniční koncept fast foodu pod obchodní značkou McDonald’s a prodej přírodní kosmetiky pod obchodní značkou Yves Rocher. V poslední době se stále více prosazují úspěšné tuzemské koncepty franšíz (např. koncept restaurací Potrefená Husa, Švejk restaurant, Výtopna, BON BON, Dobrá čajovna, Orange Academy). Obchodní značce Dobrá čajovna se dokonce podařilo proniknout na americký trh. Nováčkem v této oblasti je obchodní značka Statkářův dvůr, prodej čerstvých a českých potravin.

Franšízink si našel své místo v oblasti realitních kanceláří, prodeje sportovního a dětského zboží, ve vzdělávání a v poslední době i v oblasti bankovních a finančních služeb. V oblasti bankovních a finančních služeb se do otevření franšízových provozoven vedených soukromými podnikateli pustily i UniCredit Bank a.s. a ČSOB a.s. s konceptem Era partner.

 

Co přináší franšízink spotřebiteli?

Spotřebitel si může díky franšízovému systému zajít do své oblíbené restaurace, fast foodu nebo si koupit své oblíbené zboží v různých státech světa. V zahraničí spotřebitel často rád zamíří do restaurace, hotelu nebo obchodu, které zná, kde to má takzvaně odzkoušené. Spotřebitel by si měl ovšem uvědomit, s kým uzavírá smlouvu.

Pro ilustraci uvádíme tento příklad: zboží spotřebiteli neprodává společnost KFC, ale společnost American Restaurants, která na základě franšízové smlouvy využívá obchodní značku KFC. Na stejném principu pak funguje většina franšízových konceptů.

Situace může být někdy pro spotřebitele nepřehledná. Některé společnosti mají i několik vlastních provozoven, které podnikají pod svou obchodní značkou (např. OBI, BON BON, Bushman). Spotřebitel si v takovém případě kupuje zboží přímo od těchto společností. Kromě toho působí na trhu franšízové provozovny – jsou označeny známou obchodní značkou, ale spotřebitel si zboží kupuje od třetí osoby (franšízanta).

Jak zjistit s kým spotřebitel vlastně uzavřel smlouvu? Zákon vyžaduje, aby provozovna byla trvale a zvenčí viditelně označena jménem a příjmením podnikatele (právnická osoba namísto jména a příjmení uvede obchodní firmu nebo název podnikatele) a jeho identifikačním číslem (IČ). Informaci o podnikateli dále obsahuje doklad o koupi (účtenka). V případě reklamace zboží nebo služeb se spotřebitel musí obrátit na tu společnost, od které zboží koupil nebo která mu poskytla službu. Pokud spotřebitel koupil zboží od franšízanta, nemůže zboží ani službu reklamovat u franšízora. Nicméně spotřebitel má právo se na něj obrátit s podnětem a upozornit ho na případné nedostatky v kvalitě poskytovaného zboží nebo služeb.

Jiná je situace u poskytnutí franšízy v oblasti bankovnictví a finančních služeb, kde nelze aplikovat klasický franšízový koncept. Podle nezávazného stanoviska pracovníků České národní banky je franšízink v oblasti bankovnictví možný a v souladu se zákonem, pokud franšízant jedná jménem banky a na její účet. Jednoduše řečeno, franšízant je pouze zprostředkovatelem a spotřebitel (klient) uzavírá smlouvu (např. o zřízení účtu, vkladu, poskytnutí úvěru) přímo s bankou, nikoliv s ním. Spotřebitel (klient) je tedy chráněn stejně, jako kdyby jednal přímo s bankou (například v otázce pojištění vkladů).

Přihlásit