Právo: (Ne)důvěryhodné slevové portály

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2013

Fenomén slevových portálů se objevil v České republice v polovině roku 2010, kdy byl spuštěn Slevomat.cz. Podobných portálů se následně začalo objevovat jako hub po dešti a v současné době zde působí přibližně sto slevových portálů, které nabízejí slevy v oblasti cestování, gastronomie a v neposlední řadě i zážitků v podobě letu horkovzdušným balónem či jízdou ve Ferrari. Jestliže doposud dominovaly v nabídce slevových portálů služby, dá se očekávat, že v budoucnosti posílí právě segment prodeje zboží.

www.dtest.cz/slevove-portaly

Na uvedené adrese si můžete zdarma stáhnout výsledky monitoringu 22 slevových portálů, kde najdete veškeré detaily o jejich fungování - například rozsah odpovědnosti, míru informovanosti zákazníka atd.

Podrobili jsme monitoringu 22 slevových portálů a zjistili zajímavá fakta. Například za slevovým portálem ToulavyBoty.cz se skrývá cestovní agentura nabízející zájezdy. Domníváme se, že takové jednání lze považovat za rozporné se zákonem o cestovním ruchu, a z tohoto důvodu jsme podali podnět České obchodní inspekci k prošetření.

Dalším z monitorovaných slevových portálů nabízejících výhradně zájezdy je Megabon.eu provozovaný švýcarskou společností (zapsanou do švýcarského obchodního rejstříku k datu 1. června 2012). Podmínky užití včetně informací o ochraně osobních údajů jsou spotřebiteli dostupné pouze v angličtině. Při čtení podmínek užití se mimo jiné dozví, že veškeré budoucí spory se budou řídit švýcarským právním řádem a případný soudní spor bude probíhat ve Švýcarsku. Podle nové Luganské úmluvy se příslušnost soudu řídí místem bydliště spotřebitele v případě, že provozovatel či poskytovatel služby zaměřuje svou činnost do státu jeho bydliště. Jsme přesvědčeni, že takové ujednání je v rozporu s novou Luganskou úmluvou a je neplatné. 

Další neplatné ujednání jsme našli ve smluvních podmínkách slevového portálu KuponPlus.cz, ve kterých se sjednává, že případné spory bude rozhodovat rozhodčí soud (rozhodčí doložka). Zákon totiž vyžaduje pro platnost rozhodčí doložky její samostatné sjednání mimo všeobecné smluvní podmínky.

 

Aktivní spotřebitel

Pokud chcete nakupovat prostřednictvím slevových portálů, měli byste si o nich zjistit nějaké informace (například nahlédnout do obchodního a insolvenčního rejstříku nebo na stránky Asociace portálů hromadného nakupování). Trochu času věnujte také samotnému podnikateli, který nabízí své služby nebo prodej zboží. Většinou totiž uzavíráte smlouvu na poskytnutí služby či dodání zboží přímo s podnikatelem, nikoliv se slevovým portálem. 

 

Sleva aneb na co si dát pozor

Nejen v současné době stále trvající ekonomické krize je slůvko „sleva“ trochu magické. Jakmile ho zavětříme, ihned se vydáváme tím směrem, a přestože právě tento sortiment zboží vůbec nepotřebujeme, s myšlenkou „co kdyby“ prohlížíme pečlivě každou zlevněnou věc. Přece by se mohla hodit a navíc za takovou cenu. Jenže otázka je, jestli tímto způsobem vlastně člověk může ušetřit. Důležité je, nenechat se ovlivnit prvním dojmem nabídky za skvělou cenu, nejdřív si podmínky nabídkové akce důkladně prostudovat a srovnat s takzvanou běžnou nabídkou dodavatele. Pokud jste se rozhodli například ke koupi voucheru, měli byste se důkladně seznámit s podmínkami užití provozovatele slevového portálu. Právní povaha poskytování zboží či služeb na základě voucheru prostřednictvím českých slevových serverů totiž není jednotná a vždy záleží na konkrétním znění podmínek užití slevového portálu, kde je upraveno, s kým spotřebitel vlastně uzavírá smlouvu – jestli s provozovatelem portálu, nebo poskytovatelem služeb.

 

Pokud máte dotazy ohledně svých spotřebitelských práv, neváhejte se obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009, která je tu pro vás každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

 

Nepleťte si poskytovatele služby s provozovatelem portálu

Na základě výsledků našeho monitoringu je smlouva uzavírána přímo s poskytovatelem služby. Provozovatele slevového portálu lze označit jen za pronajímatele reklamních ploch s velmi omezenou odpovědností vůči spotřebiteli. Drtivá většina slevových portálů tak neodpovídá ani za obsah ani za správnost inzerovaných informací. Některé slevové portály ve svých podmínkách výslovně uvádějí, že nenesou žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody. 

Za přínosnou lze označit službu automatického pojištění slevových voucherů. Do této spolupráce se zatím zapojily 4 z 22 zkoumaných slevových portálů (portál Megasleva.cz dle informací na svých webových stránkách tuto spolupráci připravuje). Služba přináší garanci vrácení peněz v případě úpadku podnikatele, garanci vrácení peněz v případě, že spotřebiteli nebude poskytnuto sjednané plnění podnikatelem, pomoc při reklamaci zboží nebo služeb, garanci vrácení peněz při oprávněné reklamaci.

Pokud si spotřebitel koupí voucher na poskytnutí služby, na který se vztahuje pojištění, při krachu podnikatele získá své finanční prostředky zpět. To však neplatí v případě krachu slevového portálu.

 

Přes slevový portál jsem objednal luxusní víkend pro dvě osoby v lázeňském hotelu. Opakovaně jsem se během platnosti voucheru, která trvala jen několik měsíců, snažil o objednání konkrétního víkendu, ovšem vždy neúspěšně. Ke konci jeho platnosti se mi podařilo jeden termín domluvit, ale v den odjezdu mi volali, že nejsou schopni dohodnutý termín dodržet. Došla mi trpělivost a zaslal jsem odstoupení od smlouvy. Neochotně mi potvrdili, že mi cenu voucheru proplatí, ale až na částku 10 %, kterou mám žádat u slevového portálu. Jde údajně o jeho provizi. Skutečně jsem povinen to řešit i se slevovým portálem?

Jiří V.


Rozhodně ne. Slevový portál sice prodej pobytů zprostředkoval, ale Vaším smluvním partnerem je provozovatel hotelu, který na základě smlouvy se slevovým portálem má zaplatit za řádně odvedené služby. Pokud si svoji odměnu portál odečetl z výtěžku za prodej voucherů, určitě tak postupoval dle smlouvy. Nic to však nemění na tom, že hodnota voucheru Vám má být vrácena od smluvního partnera, který měl poskytnout objednaný pobyt, a to v plné výši.

 

Spotřebitel a jeho práva

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy na dodání zboží, která byla uzavřena na dálku. Nemá však právo na odstoupení od smlouvy na poskytnutí služby v podobě ubytování, stravování či trávení volného času, pokud to není výslovně ujednáno. O právu na odstoupení od smlouvy musí být informován provozovatelem slevového portálu nebo dodavatelem zboží ještě před uzavřením smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce do 14 dnů ode dne převzetí plnění, nikoliv jak uvádí někteří provozovatelé slevových portálů do 14 dnů ode dne převzetí voucheru. Pokud ovšem spotřebitel nebyl před uzavřením smlouvy informován o svém právu na odstoupení od smlouvy, tak se tato lhůta prodlužuje na tři měsíce ode dne převzetí plnění.

Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli slevového portálu nebo dodavateli zboží doručeno již poslední den lhůty. Ve všeobecných podmínkách může být sjednáno, že postačí odeslat odstoupení od smlouvy poslední den lhůty. Spotřebiteli lze doporučit, aby si kromě této informace ve všeobecných smluvních podmínkách dále zjistil, u koho a jakou formou má být odstoupeno od smlouvy a jestli postačí zaslání e-mailu, nebo je nutné poslat odstoupení poštou. V případě zaslání poštou doporučujeme, aby byl dopis odeslán doporučeně a s takzvanou dodejkou. Tím spotřebitel získá důkaz pro případný soudní spor. Po odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení peněžních prostředků za dodané zboží i zaplacených nákladů na dodání zboží, a to do 30 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Povinen je uhradit pouze náklady spojené s vrácením zboží.

 

Seznam slevových portálů

amplion.centrum.cz
berslevu.cz
bonybony.cz
capnito.cz
dejsito.cz
fajnslevy.cz
hyperslevy.cz
kuponbanka.cz
kuponplus.cz
lotmat.cz
max-sleva.cz
megabon.eu
megasleva.cz
nakupvakci.cz
pepa.cz
republikaslev.cz
slevomat.cz
slevopol.cz
slevopolis.cz
toulavyboty.cz
vykupto.cz
zapakatel.cz


Přihlásit