Právo: (Ne)důvěryhodné slevové portály

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 4/2013

Fenomén slevových portálů se objevil v České republice v polovině roku 2010, kdy byl spuštěn Slevomat.cz. Podobných portálů se následně začalo objevovat jako hub po dešti a v současné době zde působí přibližně sto slevových portálů, které nabízejí slevy v oblasti cestování, gastronomie a v neposlední řadě i zážitků v podobě letu horkovzdušným balónem či jízdou ve Ferrari. Jestliže doposud dominovaly v nabídce slevových portálů služby, dá se očekávat, že v budoucnosti posílí právě segment prodeje zboží.

Podrobili jsme monitoringu 22 slevových portálů a zjistili zajímavá fakta. Například za slevovým portálem ToulavyBoty.cz se skrývá cestovní agentura nabízející zájezdy. Domníváme se, že takové jednání lze považovat za rozporné se zákonem o cestovním ruchu, a z tohoto důvodu jsme podali podnět České obchodní inspekci k prošetření.

Dalším z monitorovaných slevových portálů nabízejících výhradně zájezdy je Megabon.eu provozovaný švýcarskou společností (zapsanou do švýcarského obchodního rejstříku k datu 1. června 2012). Podmínky užití včetně informací o ochraně osobních údajů jsou spotřebiteli dostupné pouze v angličtině. Při čtení podmínek užití se mimo jiné dozví, že veškeré budoucí spory se budou řídit švýcarským právním řádem a případný soudní spor bude probíhat ve Švýcarsku. Podle nové Luganské úmluvy se příslušnost soudu řídí místem bydliště spotřebitele v případě, že provozovatel či poskytovatel služby zaměřuje svou činnost do státu jeho bydliště. Jsme přesvědčeni, že takové ujednání je v rozporu s novou Luganskou úmluvou a je neplatné. 

Další neplatné ujednání jsme našli ve smluvních podmínkách slevového por-tálu KuponPlus.cz, ve kterých se sjednává, že případné spory bude rozhodovat rozhodčí soud (rozhodčí doložka). Zákon totiž vyžaduje pro platnost rozhodčí doložky její samostatné sjednání mimo všeobecné smluvní podmínky.Přihlásit