Braňte se výmluvám prodejců mobilních telefonů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.3.2013   

Prodejci často zamítají reklamace mobilních telefonů s odůvodněním, že došlo ke vniknutí kapaliny do přístroje a jeho oxidaci. Může se ovšem jednat i o výmluvu, proti které se můžete bránit.

Není-li reklamace mobilního telefonu uznána s poukazem na oxidaci, je vhodné se nejprve zamyslet nad způsobem, jakým se k němu zákazník choval. Pokud si je jistý, že s přístrojem nezacházel riskantně, neměl by si nechat zamítnutí líbit. Spotřebitel by v prvé řadě měl požádat prodejce či servis o fotodokumentaci. Pokud ji nechtějí poskytnout, nebo na fotografiích není žádné poškození zjevné, je vhodné vyhledat znalce. Ten totiž dokáže odhalit přímou souvislost mezi reklamovanou vadou a vniknutím kapaliny. Někteří z nich jsou navíc ochotni za minimální poplatek podle fotografií posoudit případ z hlediska budoucí možné úspěšnosti posudku.

Máte-li dotazy ohledně svých spotřebitelských práv, neváhejte se obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009, která je tu pro vás každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Pomoc znalce je na místě rovněž, pokud prodejce či servis zamítne reklamaci bez podrobnějšího zkoumání. V takovém případě se dá očekávat, že se prodejce na oxidaci pouze vymlouvá. Je-li posudek ve prospěch spotřebitele, je navíc prodávající povinen uhradit náklady na jeho vypracování. Níže si můžete stáhnout vzorový dopis, který vám s uplatněním náhrady nákladů vůči prodávajícímu pomůže.

Na znalce se lze obrátit i v případě, kdy je na fotografii patrné poškození kapalinou, ale spotřebitel nevěří, že by mohlo mít spojitost s vadou. Šance kladného posudku je v tomto případě ovšem malá.

Podle názoru některých spotřebitelů, kteří se obracejí na naši spotřebitelskou poradnu, jejich telefon pracovníci servisu úmyslně polili, aby měli vadu následně na co svést. Teoreticky se to nedá vyloučit, ale prakticky je velice těžké polít přístroj tak, aby se vyvolala právě ta vada, kterou zákazník přišel reklamovat.

Poruchy telefonu, které nejčastěji na oxidaci poukazují, mohou být různé. Telefon se nahodile vypíná, rychle vybíjí, zamrzávají funkce, volající neslyší volaného a naopak. Oxidaci může způsobit mimo pádu telefonu do vody například volání v dešti, polití mobilu kapalinou, či používání v koupelně. Naprostá většina přístrojů totiž není proti vniknutí kapaliny nijak chráněna. Poškození telefonu kondenzací vlhkosti vzduchu natolik, aby přestal fungovat, je v našich podmínkách velice nepravděpodobné.


Přihlásit