dTest: Braňte se výmluvám prodejců mobilních telefonů

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 27.3.2013   

Prodejci často zamítají reklamace mobilních telefonů s odůvodněním, že došlo ke vniknutí kapaliny do přístroje a jeho oxidaci. Může se ovšem jednat i o výmluvu, proti které se lze bránit.

Není-li reklamace mobilního telefonu uznána s poukazem na oxidaci, je vhodné se nejprve zamyslet nad způsobem, jakým se k němu zákazník choval. Pokud si je jistý, že s přístrojem nezacházel riskantně, neměl by si nechat zamítnutí líbit. „Spotřebitel by v prvé řadě měl požádat prodejce či servis o fotodokumentaci. Pokud ji nechtějí poskytnout, nebo na fotografiích není žádné poškození zjevné, je vhodné vyhledat znalce. Ten totiž dokáže odhalit přímou souvislost mezi reklamovanou vadou a vniknutím kapaliny,“ uvádí vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Lukáš Zelený a doplňuje: „Někteří z nich jsou navíc ochotni za minimální poplatek podle fotografií posoudit případ z hlediska budoucí možné úspěšnosti posudku.“

Pomoc znalce je na místě rovněž, pokud prodejce či servis zamítne reklamaci bez podrobnějšího zkoumání. „V takovém případě se dá očekávat, že se prodejce na oxidaci pouze vymlouvá,“ vysvětluje Lukáš Zelený a dodává: „Je-li posudek ve prospěch spotřebitele, je navíc prodávající povinen uhradit náklady na jeho vypracování.“

Na znalce se lze obrátit i v případě, kdy je na fotografii patrné poškození kapalinou, ale spotřebitel nevěří, že by mohlo mít spojitost s vadou. Šance kladného posudku je v tomto případě ovšem malá.

Podle názoru některých spotřebitelů, kteří se obracejí na spotřebitelskou poradnu dTestu, jejich telefon pracovníci servisu úmyslně polili, aby měli vadu následně na co svést. „Teoreticky se to nedá vyloučit, ale prakticky je velice těžké polít přístroj tak, aby se vyvolala právě ta vada, kterou zákazník přišel reklamovat,“ říká Lukáš Zelený.

Poruchy telefonu, které nejčastěji na oxidaci poukazují, mohou být různé. Telefon se nahodile vypíná, rychle vybíjí, zamrzávají funkce, volající neslyší volaného a naopak. Oxidaci může způsobit mimo pádu telefonu do vody například volání v dešti, polití mobilu kapalinou, či používání v koupelně. Naprostá většina přístrojů totiž není proti vniknutí kapaliny nijak chráněna. Lukáš Zelený závěrem důrazně upozorňuje: „Poškození telefonu kondenzací vlhkosti vzduchu natolik, aby přestal fungovat, je v našich podmínkách velice nepravděpodobné.“

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit