Osobní údaje: Mrtvé duše po Česku

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2020 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 10/2007

Firmy si kopírují osobní data zemřelých klientů a údaje o majetku jejich rodin.
Když zesnulý otec dluží za plyn, čekejte exekutora. Když má přeplatky, absolvujete nedůstojnou anabázi s jejich vymáháním, anebo se peněz raději vzdáte. Pražská plynárenská – není jediná – totiž trpí zvláštní sběratelskou mánií. Kopíruje si úmrtní listy bývalých klientů a ukládá je do archivu. Kdo si převáděl bytový plynoměr po nežijícím příbuzném na sebe, ví, o čem je řeč.
Úmrtní list vydává matrika pouze nejbližším členům rodiny. Je v něm řada osobních údajů včetně věku a bydliště manžela. K čemu, anebo komu slouží databáze mrtvých duší, která vzniká na základě kopírování těchto dokumentů, lze se jen domýšlet. Mluvčí společnosti Dagmar Hartmannová na otázky Ekonomu neodpověděla. Vášeň Pražské plynárenské pro osobní data zemřelých však nekončí jen kopírováním posledních dokumentů člověka. Firma od zákazníků požaduje také dědická rozhodnutí vydaná soudem. Dostane se tím k důvěrným informacím o majetku pozůstalých, zděděnými nemovitostmi počínaje a seznamem cenných předmětů a finanční hotovostí v bankách konče. V rukou obchodníka s realitami, a nejen jeho, jsou takové listiny k nezaplacení. Za normálních okolností by se tak citlivých dokumentů vzdal leda blázen. Anebo pozůstalý, který se chce za každou cenu domoci vyplacení vzniklých přeplatků za plyn.

Přihlásit