Zajímavosti z právní poradny dTestu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Může prodejce jednostranně zrušit záruku? Máte povinnost si výrobek při koupi kontrolovat a je prodejce povinen zboží předvést? Odpovídáme v poradně.

Prosím o radu. Uzavřel jsem kupní smlouvu na předváděcí akci a hloupě podepsal papír o „sjednání návštěvy za účelem objednávky“. Nyní mi prodejce tvrdí, že od smlouvy nemohu v zákonné 14 denní lhůtě odstoupit. Co mohu dělat? Lukáš D.

Tato zákonná výjimka z práva odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání, kterou hojně využívali podomní prodejci či pořadatelé předváděcích akcí, byla novelou občanského zákoníku zrušena k 14. červnu 2012. Po tomto datu není vůči spotřebiteli významná a nebrání uplatnění práva na odstoupení. Byla zde vložena však nová výjimka, která má ochránit běžné opraváře a údržbáře – bohužel i tato je zneužívána.

Dobrý den, prodejce mi zrušil záruku, protože mi telefon spadl na zem. Má na toto jednání právo? Vítězslav P.

Prodejce nemůže zrušit zákonnou záruční dobu, a to ani dohodou se spotřebitelem. Taková jednostranná prohlášení či ujednání jsou neplatná. Také nemá právo odepřít reklamaci z důvodu poškození věci (např. poškrábání, odření) – i v tomto případě je povinen přijmout reklamaci, posoudit zda vada nenastala v důsledku poškození spotřebitelem a následně reklamaci vyřídit či zamítnout z důvodů, že vada vznikla zaviněním ze strany zákazníka.

Prodejce mi tvrdí, že mám povinnost si zboží při převzetí zkontrolovat. Je to v souladu se zákonem? Patricie H.

Zákon spotřebiteli – na rozdíl od koupě mezi podnikateli – žádnou povinnost si zboží při převzetí zkontrolovat nestanovuje. Naopak nároky z odpovědnosti za vady, které má věc již v okamžiku převzetí můžete uplatnit až do 6 měsíců od převzetí, a to bez ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté. Poměrně častá praxe mnohých e-shopů, které ve svých smluvních podmínkách stanovují povinnost si zboží při převzetí od přepravce vybalit, zkontrolovat a zjištěné vady ve velmi krátké lhůtě (často 24 či 48 hod) namítat s tím, že jinak ztrácíte možnost účinně uplatňovat své nároky, je v rozporu se zákonem, a tudíž dle § 55 zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník neplatná. Jinak ale lze kontrolu zboží při převzetí jen doporučit.

Dobrý den, chci se zeptat, zda má prodejce povinnost mi výrobek na požádání předvést? Václav K.

Prodejce má povinnost Vám na požádání prodávaný výrobek předvést, umožňuje-li to jeho povaha. Porušením této povinnosti se dopouští správního deliktu.

 

Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci.

Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Přihlásit