Oprava či údržba

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je vlastně nepotřebujete? Chtěli jste od smlouvy odstoupit, ale zjistili jste, že vše je zkomplikováno tím, že vám dodavatel podstrčil ke kupní smlouvě i jakousi "smlouvu o opravě či údržbě"? Co můžete udělat?

Celá finta spočívá v tom, že ke kupní smlouvě vám je podstrčena jakási smlouva o opravě či údržbě, kterou se dodavatel zavazuje po delší dobu zajistit opravu či údržbu zakoupených a dosavadních spotřebičů v domácnosti spotřebitele za nemalý peníz.

Obchodníci si již nesjednávají (často fiktivní) návštěvy u spotřebitele, ale nechávají ho podepsat kromě kupní smlouvy i smlouvu o opravě a údržbě zakoupených věcí. Samozřejmě nic neopravují a spoléhají, že se schovají za výjimku a nebudou muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ale pravdu, neboť smlouva nebo její část, která obchází zákon, je neplatná.

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření obou smluv, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jeden rok. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné ho dodavateli doručit v zákonné lhůtě. Výjimkou z tohoto pravidla byly donedávna případy, kdy si spotřebitel vyžádal osobní návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Toho se snažili neseriózní podnikatelé využít a spotřebitelům uzavírajícím smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání nechávali podepisovat nepravdivé pozvánky na osobní návštěvu. Novela zákona jednu výjimku nahradila druhou a nepoctivci si opět přišli na své. Nově nelze odstoupit od smluv, byla-li provedena nezbytná oprava či údržba požadována spotřebitelem a na místě, které určil.

Pokud by se dodavatel dostavil na místo určené spotřebitelem a na jeho výslovnou žádost by provedl nezbytnou opravu či údržbu a nedodal by jiné zboží než to, které je zapotřebí k provedení objednaných prací, nedává zákon spotřebiteli právo od této smlouvy odstoupit. Pokud však dodavatel rozpočítá cenu předraženého zboží na kupní smlouvu a smlouvu o opravě a zaváže se k provádění pozáručního servisu v budoucnu, kdy ani vady vzniknout nemusí, jde o jasné obcházení zákona s cílem znemožnit spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy. Smlouva o opravě či údržbě je tedy jen novou nezákonnou fintou dodavatelů, která se marně snaží zbavit spotřebitele jejich práv.

 

Na úvodní stránku

Přihlásit