dTest: Slevové portály zneužívají neznalosti spotřebitelů

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 11.3.2013   

Některé slevové portály zneužívají enormního zájmu českých spotřebitelů o slevy a zařazují do svých podmínek značně nevýhodná či nezákonná ustanovení. Spoléhají na to, že spotřebitelé obchodní podmínky nečtou a svá práva neznají.

Na českém trhu působí přibližně sto slevových portálů. Sdružení dTest prověřilo obchodní podmínky takřka čtvrtiny z nich a zjistilo řadu nepravostí. Například za slevovým portálem ToulavyBoty.cz se skrývá cestovní agentura nabízející zájezdy. „Takové jednání dle našeho názoru odporuje zákonu o cestovním ruchu. Proto jsme podali podnět České obchodní inspekci k prošetření,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. Výhradně zájezdy nabízí i Megabon.eu. Jeho podmínky užívání jsou nadto pouze v angličtině a spotřebitel se v nich mimo jiné dozví, že případný soudní spor bude probíhat ve Švýcarsku. I toto ustanovení je neplatné, jelikož je v rozporu s mezinárodní úmluvou o příslušnosti soudu.

Nezákonné ujednání obsahují i podmínky portálu KuponPlus.cz, které takzvanou rozhodčí doložkou stanoví rozhodčí soud k řešení budoucích sporů. Zákon ovšem vyžaduje pro platnost takové doložky samostatné ujednání.

Právní normy neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Záleží tedy na konkrétním provozovateli slevového portálu, jakým způsobem obchodní podmínky upraví. „Podle našich zjištění je smlouva uzavírána přímo s poskytovatelem služby. Provozovatel slevového portálu nabídku pouze prezentuje,“ uvádí Lukáš Zelený a dodává: „Drtivá většina slevových portálů neodpovídá ani za obsah ani za správnost inzerovaných informací.“

Z průzkumu vyplynuly i některé pozitivní jevy. Za takový lze označit využívání služby automatického pojištění slevových voucherů. Čtyři ze sledovaných slevových portálů uvedenou službu nabízejí, což pro zákazníky znamená například garanci vrácení peněz v případě, kdy podnikatel zboží či službu neposkytne nebo se dostane do úpadku.

„Obchodní podmínky slevových portálů mohou skrývat řadu záludností, ale dovedou také příjemně překvapit. Chce-li spotřebitel nakupovat prostřednictvím slevového portálu, měl by se o něm aktivně informovat. Stejně tak by si měl obstarat údaje o poskytovateli dané služby,“ doporučuje Lukáš Zelený a důrazně upozorňuje: „Spotřebitel by se neměl nechat ovlivnit prvním dojmem nabídky za skvělou cenu.“

Časopis dTest připravil na svém webu přehlednou tabulku, ve které přináší základní informace o vybraných slevových portálech. Zákazník zde zjistí, jak portál informuje o své odpovědnosti, kdo řeší případné reklamace, zda správně informuje o právu na odstoupení od smlouvy a zda je sjednáno pojištění slevových voucherů. Tabulka je k dispozici na www.dtest.cz/slevove-portaly.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit