Ochrání pojistná smlouva vaši domácnost?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Máte uzavřené pojištění domácnosti? A jste si jisti, že ochrání vše, co jste zamýšleli? V čem se nejčastěji chybuje a na co je třeba dávat pozor?

Představujeme nejčastější mýty v oblasti pojištění domácnosti.

Mám pojištěný kompletně celý byt
Pojištění domácnosti se standardně vztahuje na movité věci umístěné v bytě, jako je například nábytek, elektronika,  spotřebiče a peníze. Řadu cenných věcí ovšem nemusíte mít přímo v bytě. Zvažte proto důkladně, kde všude máte máš majetek uložen a v případě, že máte ve sklepě kolo či drahý kočárek v kočárkárně, ohlídejte si, zda se vaše pojištění vztahuje i na tyto prostory. Pojištění se za určitých podmínek může vztahovat i na balkony, terasy, sklepy, garáže, kočárkárny či půdy. Většinou platí, že pro plnění ze strany pojišťovny musí být naplněna jistá kritéria, aby bylo možno plnit - pokud vám tedy zloděj odcizí jízdní kolo, které leží na balkoně v přízemí, nepočítejte s tím, že vám pojišťovna takto vzniklou škodu uhradí.

Myslel jsem na všechna rizika
Nikdy nezapomeňte prostudovat, co se pod jednotlivými názvy rizik skrývá. Mnoho lidí například v běžné mluvě nerozlišuje povodeň a záplavu. V řeči pojišťoven se ovšem jedná o významný rozdíl, na který už mnoho lidí doplatilo.
Většina pojišťoven na českém trhu nabízí pojištění domácnosti v několika variantách. Od základních, které zahrnují běžné typy rizik až po varianty "de Luxe", které nabízejí speciální ochranu.
 
Jak se liší povodeň a záplava?
Povodeň lze definovat jako mimořádnou událost, při které dochází k zaplavení území vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo vodních nádrží, nebo která tyto břehy a hráze protrhla.
Záplava je definována jako mimořádná událost, která je způsobena vodou stékající po povrchu, která pochází i z jiných zdrojů než vodních toků, většinou z dešťových srážek, jako důsledek tání sněhu atd.
 
Běžné pojištění domácnosti zpravidla zahrnuje:
 • požár, výbuch, přímý úder blesku,
 • povodeň nebo záplavu,
 • vichřici nebo krupobití,
 • zemětřesení,
 • pád stromu nebo jiných předmětů,
 • sesuv půdy nebo sněhových lavin,
 • odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží,
 • vodovodní škody.
 
V nadstandardních variantách můžete uzavřít také
 • pojištění poškození vandalismem,
 • pojištění sklokeramické varné desky,
 • pojištění pro případ přepětí.

 

Pro mě pojištění není, bydlím v nájmu
Pojištění domácnosti není určeno pouze pro majitele. Pojistit se mohou i nájemníci a obyvatele domácností. Není ani rozhodné, zda má pojištěný v domácnosti trvalý pobyt. Pojištění je možné sjednat i na chatě nebo chalupě.

Netýká se mě to, nemám drahé vybavení domácnosti
Nevíte, proč se vlastně pojistit, když je riziko vzniku škody malé a nemáte příliš nákladně vybavený byt? Myslete na to, že pojištění domácnosti je poměrně levným produktem, který při správném sjednání v případě pojistné události poskytne ochranu nejen vašemu movitému majetku, ale může vás uchránit před nečekanými finančními výdaji v případě zničení, poškození, odcizení věcí nebo pokud způsobíte škodu třetím osobám.

Cena pojištění je příliš vysoká
Cenu pojištění především nelze stanovit jednotně, závisí na mnoha faktorech. Takže pokud vašeho známého stojí pojištění balík peněz, neznamená to, že budete platit stejnou částku.  Výslednou cenu ovlivňuje především výše sjednané pojistné částky, rozsah krytí, velikost domácnosti a také na lokalita, ve které je nemovitost umístěna. Obyvatelé velkých měst většinou platí vyšší pojistné než obyvatelé měst malých. Na ceně pojistného se také odrazí umístění nemovitosti v záplavových nebo povodňových zónách. Pro účely pojištění je Česká republika rozdělena do čtyř povodňových zón.
 

Na co si dát pozor při výběru vhodného pojištění

 • Máte sjednány odpovídající limity pojištění? Například v kategorii cennosti pojišťovna vyplatí plnění maximálně do výše sjednaného limitu.

 • Bude v případě pojistné události pojišťovna počítat škodu v cenách nových nebo časových? Časové ceny zohledňují stáří věci, opotřebení věci, tedy v praxi si klient nebude nejspíše moci koupit za vyplacené pojistné plnění věc novou. Počítání v nových cenách pojištěnému umožní koupit si namísto zničené či poškozené věci za poskytnuté pojistné plnění věc novou.

 • Jaká je spoluúčast pojištěného na vzniklé škodě. Ta se může pohybovat od několika tisíc korun, až po procentuální částku ze vzniklé škody, což mohou být desítky tisíc korun.

 • Zpravidla je vhodné v rámci pojištění domácnosti sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu, ať již členem domácnosti nebo domácím mazlíčkem, nejčastěji v podobě psa nebo kočky.

 • Víte, kdo všechno je z titulu pojistné smlouvy pojištěn? Některé smlouvy se vztahují  i  na rodinné příslušníky sdílející společnou domácnost, některé ne. I to je vhodné předem zkontrolovat. 

 • Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jsou dva odlišné produkty, které by se neměly zaměňovat. 


Pár tipů na závěr
Většina pojišťoven nabízí zajímavé bonusy pro klienty zpravidla v těchto případech

 • při uzavření pojistné smlouvy online,
 • při zabezpečení domácnosti (bezpečnostní dveře, ochranné folie na oknech),
 • při roční platbě pojistného,
 • při současném uzavření pojištění domácnosti a nemovitosti,
 • při spoluúčasti na škodě,
 • věrnostních bonusů,
 • při dlouhodobém bezeškodném průběhu.
   


   


Přihlásit