Prodejci nesmějí požadovat úhradu vlastních nákladů

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.2.2013   

Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.

Na naší spotřebitelské poradně jsme zaznamenali opakovaně stížnosti spotřebitelů, kterým prodejce snížil při vracení peněz kupní cenu například o poplatek hrazený bance za platbu kartou. Jiní obchodníci v obdobných situacích požadují uhrazení částky, která náleží slevovému portálu za zprostředkování prodeje, případně si od kupní ceny odečítají částku zohledňující dobu používání a opotřebení výrobku.

Spotřebitelská poradna dTestu na telefonním čísle 299 149 009 je tu pro vás každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Prodejci takovým jednáním porušují zákon. V podstatě sankcionují zákazníky za využití jejich práva odstoupit od smlouvy. Veškeré náklady spojené s reklamou, zprostředkováním a realizací prodeje či následné odstraňování vad zboží v záruční době je záležitostí podnikatele. Ten své náklady může zohlednit jedině v ceně zboží či služby.

Právo na odstoupení od smlouvy vzniká zákazníkovi například tehdy, dodá-li mu podnikatel nefunkční věc, či opakovaně a neúspěšně odstraňuje stále stejnou závadu. Odstoupením od smlouvy vzniká právo na vrácení zaplacené kupní ceny v plné výši. Dojde-li ke krácení sumy ze strany prodejce, měl by jej poškozený vyzvat k vydání neoprávněně zadržované částky. K tomu lze využít vzorový dopis na vydání bezdůvodného obohacení, který si níže můžete zdarma stáhnout.
 


Přihlásit