dTest: Prodejci nesmějí požadovat po zákaznících úhradu svých nákladů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 28.2.2013   

Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.

Právní poradci časopisu dTest zaznamenali opakovaně stížnosti spotřebitelů, kterým prodejce snížil při vracení peněz kupní cenu například o poplatek hrazený bance za platbu kartou. Jiní obchodníci v obdobných situacích požadují uhrazení částky, která náleží slevovému portálu za zprostředkování prodeje, případně si od kupní ceny odečítají částku zohledňující dobu používání a opotřebení výrobku.

„Prodejci takovým jednáním porušují zákon. V podstatě sankcionují zákazníky za využití jejich práva odstoupit od smlouvy,“ upozorňuje vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený a dodává: „Veškeré náklady spojené s reklamou, zprostředkováním a realizací prodeje či následné odstraňování vad zboží v záruční době je záležitostí podnikatele. Ten své náklady může zohlednit jedině v ceně zboží či služby.“

Právo na odstoupení od smlouvy vzniká zákazníkovi například tehdy, dodá-li mu podnikatel nefunkční věc, či opakovaně a neúspěšně odstraňuje stále stejnou závadu. Odstoupením od smlouvy vzniká právo na vrácení zaplacené kupní ceny v plné výši. „Dojde-li ke krácení sumy ze strany prodejce, měl by jej poškozený vyzvat k vydání neoprávněně zadržované částky,“ uvádí Lukáš Zelený a radí: „K tomu lze využít vzorový dopis na vydání bezdůvodného obohacení, který je k dispozici na www.dtest.cz/obohaceni.“

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit