Ze světa vitamínů a minerálií: vitamín E

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2013

Nadměrný příjem některých vitamínů i minerálních látek může narušit dobře vyvážený metabolismus, vzájemný poměr nejenom vitamínů a minerálií, ale i ostatních účastníků látkové výměny.

Medicína první poloviny 20. století vkládala do vitamínů velké naděje. V průběhu dalších desetiletí přehnaný optimismus částečně vyprchal a v některých směrech se dostavilo rozčarování. Příčina tkví hlavně v tom, že se „hospodaření“ s bioaktivními látkami řídilo chybnou taktikou podle zásady „čím více, tím lépe“ namísto tolikrát osvědčeného „všeho s mírou“. Ukázalo se, že „přiměřené“ množství zdraví prospěšného vitamínu nebo jiné bioaktivní substance se zpravidla vícenásobnou dávkou přiměřeně nezvyšuje. Taková úměra běžně nefunguje a může vést i k překvapivě nechtěným opačným výsledkům.

V našem seriálu se vám pokusíme podat informace, které přinesou užitek objektivní informovaností tak, jak to odpovídá stavu současné vědy.

 

Vitamín E

Vitamín E patří mezi antioxidační vitamíny a zasahuje do řady metabolických procesů. Jeho hlavní úlohou je ochrana organismu před poškozením volnými radikály. Chrání biologické membrány nervů a svalů, respektive celý kardiovaskulární systém před peroxidací. Dále působí preventivně proti nádorovému onemocnění zejména prostaty a chrání organismus před nežádoucími vlivy při léčení nádorového onemocnění zářením a chemoterapií. Přítomnost dalších antioxidantů tuto ochrannou činnost podporuje. Vitamín E se při této aktivitě sám oxiduje a do aktivní formy ho navrací vitamín C. Přispívá též k optimálnímu využití vitamínu A.

V tucích rozpustný vitamín E se vyskytuje ve formě osmi isomerů jak v rostlinných, tak živočišných zdrojích. Je obsažen v mléce, másle, mase (vepřovém, hovězím, játrech a ledvinách), rybách, vejcích, obilovinách (zejména v pšeničných klíčcích), zelenině, ovoci a ořechách. Nejbohatším zdrojem jsou rostlinné oleje.

Částečně dochází ke kolísání výskytu ve spojitosti s ročním obdobím. Obsah vitamínu E v mléce je na jaře značně nižší než na podzim. Mladé, rychle rostoucí rostliny obsahují vitamínu E méně než pomalu rostoucí a vzrostlé tmavozelené části. Některé tuky, především margaríny, se vitamínem E obohacují. Při konzumaci dostatečně pestré stravy je u zdravých lidí většinou zajištěn dostatečný příjem vitamínu E.

Vitamín E patří mezi vitamíny rozpustné v tucích, a jeho využití tak souvisí s přítomností tuku v potravě, s jeho schopností se dále metabolizovat a vstřebávat. Svůj význam zde hraje dostatečná funkce žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní. U lidí s poruchou vstřebávání je často nutné vitamín E doplňovat v injekčním podání.

Nedostatek vitamínu E se vyskytuje jen velmi zřídka a prakticky nikdy jako výsledek nedostatečné výživy. Objevuje se většinou v případech, kdy je narušeno jeho vstřebávání. Obecně se jako důsledky nedostatku uvádějí poruchy metabolismu nervů a svalů. V organismu se vitamín E uchovává 6 až 12 měsíců.

Vitamín E se distribuuje prakticky do všech tkání. Nejvyšší koncentrace v lidském těle je v nadledvinkách a v tukových tkáních (okolo 15 mg/100 g), varlatech, srdci, kosterním svalstvu a játrech (1,3 až 4 mg/100 g). Metabolity se primárně vylučují do žluči. Něco málo přijatého vitamínu E se vylučuje močí a zbytek odchází v nezměněné formě stolicí.

 

Znáte význam vitamínu E pro „naši krásu“? Vitamín E je důležitou součástí mnoha kosmetických přípravků. Napomáhá zklidňovat a zlepšovat stav poškozené pleti, aby lépe odolávala vysušování sluncem a větrem a různému znečištění především volnými radikály.

 

Spektrum využití vitamínu E je vzhledem k účinkům široké: v gerontologii a prevenci proti stárnutí, kardiologii, prevenci některých nádorů, ochraně červených krvinek proti hemolýze, při léčení křečových žil, na podporu činnosti pohlavních orgánů, v klimakteriu nebo při svalových poruchách. Příznivý efekt užívání vitamínu E v oblasti kardiovaskulárních onemocnění potvrdila převážná část studií, která se touto problematikou zabývala. Většina z nich dokázala potřebu preventivního příjmu vitamínu E v relativně vysokých dávkách. Aby se však dostavil významný efekt, jsou k tomu zapotřebí minimálně dva roky.

Jedna z cest, jak může vitamín E přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění, je ochrana LDL cholesterolu před oxidací. Je dokázáno, že nejen zvýšená hladina cholesterolu, ale i jeho citlivost vůči oxidaci jsou spojeny s rizikem vzniku ischemické choroby srdce, ale i hypertenze a dalších chorob. Účinek vitamínu E v tomto mechanizmu významně podporuje vitamín C, který zabezpečuje přeměnu vitamínu E do aktivní formy.

Ing. Jarmila Blattná CSc

Doc. Ing. Jaroslav Prugar CSc

 

Vitamín E přijatý v potravě se spolu s tuky vstřebává v tenkém střevě za spolupůsobení žlučníku a pankreatu. Bylo zjištěno, že alfa-tokoferol z potravy se v organismu resorbuje z 20 až 50 procent, pro praktické výpočty se uvažuje množství 30 procent.

Při kuchyňské úpravě dochází k různým ztrátám vitamínu E, zejména při smažení a pečení. Například oleje opakovaně používané k fritování už téměř žádný vitamín E neobsahují. Podobně je tomu u smažených a následně mrazírensky skladovaných výrobků, jakými jsou například bramborové hranolky. K vysokým úbytkům dochází rovněž při sušení ovoce a zeleniny. Působení světla, tepla a kyslíku způsobuje ztráty jak při zpracování, tak při skladování. U některých potravin může dojít až k 50procentním ztrátám.

 

Z historie

Koncem roku 1920 objevili vědci Evans a Bishop pro život důležitý faktor ve výživě, který je odpovědný za správný průběh těhotenství a porodu u krys. V roce 1922 dostal jméno vitamín E (vitamíny A až D už byly známy) a jako synonymum „tokoferol“, což je odvozenina z řeckého slova tokos (porod) a pherein (nésti). V roce 1936 se podařila izolace vitamínu E z oleje z pšeničných klíčků. K vypracování struktury došlo v roce 1938 a ve stejném roce i k jeho syntéze. Možno říci, že historie tohoto vitamínu patří spolu s vitamínem C k nejdůkladněji prostudovaným, ovšem ani zde nejsou dodnes vysvětleny všechny mechanismy biochemie a fyziologie, které se k tomuto tématu vážou. A právě tyto „tajenky“ stále čekají na naše vyluštění.


Přihlásit