Právo: Platba kartou

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2020 Obsah březnového dTestu

Publikováno v časopise 3/2013

Málokdo si dnes dokáže představit nákupy bez platebních karet. Platíme jimi v obchodech, v restauracích a čím dál častěji i při nákupech na internetu.

Jejich obliba postupem času stoupla natolik, že odezva obchodníků na sebe nenechala dlouho čekat. Dnes platební terminály najdeme téměř na každém kroku. Větší zájem o pohodlnější placení přispěl k rozvoji platebních prostředků, jako jsou například kreditní karty s bezúročným obdobím. Při využití karty k uhrazení ceny zboží či služeb vzniká vícestranný vztah, kdy držitel karty dává příkaz bance, u které má veden účet, k tomu, aby převedla konkrétní část peněžních prostředků z jeho účtu na účet daného obchodníka. Karta tedy umožňuje jejímu držiteli vzdálený přístup k peněžním prostředkům uloženým u příslušné banky.

Dřívější úprava platebního styku, práv a povinností poskytovatelů platebních služeb a spotřebitelů nebyla v rámci vnitřního trhu EU řešena jednotně. Nově přijatá evropská legislativa sjednotila platební služby poskytované v rámci vnitřního trhu a vnesla do této oblasti vyšší ochranu spotřebitelů a právní jistotu obecně. Do českého právního řádu se promítla do přijetí zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb., ve znění novel, čímž došlo k několika zásadním změnám. Jednak nová zákonná úprava zakotvila zrušení poplatků za blokaci karty a za zrušení účtu, dále omezila spolu-účast majitele karty na ztrátě při jejím zneužití a zkrátila dobu převodu peněz mezi účty ze tří dnů na dva. Též byla významně rozšířena informační povinnost bank vůči spotřebitelům, jak v době před uzavřením smlouvy, tak i během jejího trvání.Přihlásit