Děti mohou nakupovat cigarety na internetu

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 21.2.2013   

Devadesát procent všech kuřáků začalo kouřit před dovršením věku 18 let. Ptáme se proto, jsou přijata dostatečná opatření, aby se cigarety dětem do rukou vůbec nedostaly? Podle našeho průzkumu tomu tak není.

Statistiky říkají, že ve věku od 15 do 18 let kouří 40 procent mladistvých. K preventivním opatřením patří podle odborníků zákaz reklamy na tabákové výrobky, zákaz kouření na veřejných prostorech a také důsledné dodržování zákazu prodeje mladistvým.

Poslední jmenované je ošetřeno zákonem, podle kterého je prodej tabákových výrobků, u kterého nelze prokazatelně zkontrolovat věk kupujícího, zakázán. S ohledem na uvedený zákonný zákaz by někteří internetoví obchodníci vůbec nemohli provozovat svoji činnost, neboť daný požadavek zpravidla nemohou bez vynaložení značných nákladů dodržet.

V aktuálním průzkumu jsme zkontrolovali webové stránky 14 e-shopů prodávajících tabákové výrobky, abychom ověřili, jak důsledně se snaží zamezit prodeji tabáku nezletilým. Více než polovina obchodníků uvádí dotaz na věk nakupujících již před samotným vstupem na své webové stránky. Důležitou podmínku, tedy zahrnout do svých obchodních podmínek ustanovení o zákazu prodeje tabákových výrobků mladistvým, nesplňují čtyři e-shopy, tedy téměř 30 procent z prověřovaných.

Během prohlížení stránek již tyto počty značně klesají a průběžnou informaci podává necelých 36 procent sledovaných e-shopů, některé z nich ovšem pouze u vybraných krabiček cigaret. Těsně před uskutečněním nákupu se počet upozornění na minimální věk opět zvyšuje. V této fázi se chová zodpovědně 11 e-shopů.

Nejsložitější situace však nastává při doručování. Osobní odběr či rozvoz přímo prodávajícím představuje prakticky jedinou skutečnou možnost kontroly věku kupujícího. Zatímco osobní odběr většina e-shopů umožňuje, i když nevyžaduje, rozvoz přímo prodejcem nabízejí pouhé dva internetové obchody.

Podle výsledků průzkumu v naprosté většině obchodů nakoupí cigarety bez problému i malé dítě. Stačí, když v určité fázi odsouhlasí, že je starší 18 let. Problém je i v kontrole státních orgánů, které tuto oblast ponechávají prakticky nedotknutou. Kde není důsledná kontrola, ani sebelepší zákon nepomůže.


Přihlásit