dTest: Děti mohou nakupovat cigarety na internetu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 21.2.2013   

Devadesát procent všech kuřáků začalo kouřit před dovršením věku 18 let. Jsou ovšem přijata dostatečná opatření, aby se cigarety dětem do rukou vůbec nedostaly? Podle průzkumu časopisu dTest tomu tak není.

Statistiky říkají, že ve věku 15 – 18 let kouří 40 % mladistvých. K preventivním opatřením patří podle odborníků zákaz reklamy na tabákové výrobky, zákaz kouření na veřejných prostorech a také důsledné dodržování zákazu prodeje mladistvým.

Poslední jmenované je ošetřeno zákonem, podle kterého je prodej tabákových výrobků, u kterého nelze prokazatelně zkontrolovat věk kupujícího, zakázán. „S ohledem na uvedený zákonný zákaz by někteří internetoví obchodníci vůbec nemohli provozovat svoji činnost, neboť daný požadavek zpravidla nemohou bez vynaložení značných nákladů dodržet,“ vysvětluje vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený.

Časopis dTest v aktuálním průzkumu zkontroloval webové stránky 14 e-shopů prodávajících tabákové výrobky, aby ověřil, jak důsledně se snaží zamezit prodeji tabáku nezletilým. Více než polovina obchodníků uvádí dotaz na věk nakupujících již před samotným vstupem na své webové stránky. Důležitou podmínku, tedy zahrnout do svých obchodních podmínek ustanovení o zákazu prodeje tabákových výrobků mladistvým, nesplňují čtyři e-shopy, tedy téměř 30 % z prověřovaných.

Během prohlížení stránek již tyto počty značně klesají a průběžnou informaci podává necelých 36 % sledovaných e-shopů, některé z nich ovšem pouze u vybraných krabiček cigaret. Těsně před uskutečněním nákupu se počet upozornění na minimální věk opět zvyšuje. V této fázi se chová zodpovědně 11 e-shopů.

Nejsložitější situace nastává při doručování; osobní odběr či rozvoz přímo prodávajícím představuje prakticky jedinou skutečnou možnost kontroly věku kupujícího. Zatímco osobní odběr většina e-shopů umožňuje, i když nevyžaduje, rozvoz přímo prodejcem nabízejí pouhé dva internetové obchody.

Podle výsledků průzkumu v naprosté většině obchodů nakoupí cigarety bez problému i malé dítě. Stačí, když v určité fázi odsouhlasí, že je starší 18 let. „Problém je i v kontrole státních orgánů, které tuto oblast ponechávají prakticky nedotknutou. Kde není důsledná kontrola, ani sebelepší zákon nepomůže,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit