dTest: Předváděcím akcím je třeba říct ne

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 7.2.2013   

Informace o tom, co jsou předváděcí akce, a proč je lépe se jim vyhnout, se v médiích objevují stále častěji. Je ovšem zřejmé, že to nestačí. Realitou zůstává narůstající počet stížností podvedených seniorů.

„Vyšší informovanost o uvedené problematice přinesla určité výsledky. Senioři i jejich blízcí si uvědomují, že se kvůli předváděcí akci dostali do vážných problémů, které musí řešit,“ říká vedoucí poradny časopisu dTest Lukáš Zelený. Jen za minulý rok zaznamenala tato poradna více než dva tisíce stížností seniorů na pořadatele předváděcích akcí. Vyplývá z nich, že organizátoři vyvíjejí stále promyšlenější praktiky, jak dosáhnout svého cíle. Ten přitom zůstává stejný: prodat předražené a často nekvalitní zboží.

Prodejci na předváděcích akcích zdaleka nevyužívají jen nenápadné psychologické metody. Ba naopak. Jejich praktiky se často přibližují spíš tvrdému psychologickému nátlaku a mnohdy zacházejí i k vydírání a výhružkám. „Případy, se kterými se na poradenské lince setkáváme, jsou skutečně otřesné – zejména v kontextu, že jde o seniory. Někdy „zabere“ metoda cukru a biče, jindy teče alkohol proudem, ale může dojít až na vyhrožování a hrubé jednání. Jednomu ze zákazníků například po odmítnutí nákupu neumožnili pořadatelé nastoupit znovu do autobusu a ponechali jej bez pomoci několik desítek kilometrů od jeho bydliště na neznámém místě,“ uvádí Lukáš Zelený.

Mnozí zákazníci stále nevědí, že od smlouvy uzavřené na předváděcí akci mají právo písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Žádné sankce se obávat nemusejí. Právo ovšem nelze uplatnit při prezentaci a prodeji zboží v klasické prodejně. Obchodníci se snaží i toto ustanovení zneužít a účelově nahlašují své provozovny v místech, kde obvykle prodej vůbec nerealizují, například v hotelových sálech či ve vilách na krajích měst. Takový postup však představuje obcházení zákona.

Další oblíbenou taktikou je nechat zákazníka podepsat kromě kupní smlouvy i smlouvu o opravě a údržbě zakoupených či starších věcí. „Samozřejmě nic neopravují a pouze spoléhají, že se schovají za zákonnou výjimku z práva na odstoupení od smlouvy a nebudou muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ovšem pravdu, neboť smlouva, která obchází zákon, je neplatná,“ upřesňuje Lukáš Zelený.

Nejlepší rada je podobným akcím se vyhýbat. Senioři ale někdy těžko odolávají nabídce lákavého výletu s dárky a pestrými zážitky. „Účinným argumentem, proč říct předváděcím akcím NE, má být i dokument s názvem Šmejdi. Jeho autorky Silvie Dymáková a Romana Mazalová navštěvovaly v převleku akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů, přináší film i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Dokument se ještě před svou oficiální premiérou bude promítat v rámci festivalu lidských práv Jeden svět, který začíná 4. března 2013 v Praze, a poté se přesouvá do 40 měst České republiky.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit