Jak testujeme elektrické vertikutátory

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Vertikutace 30 %, obsluha 25 %, kvalita zpracování 25 %, bezpečnost 10 %, nežádoucí látky 5 %, hlučnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Vertikutace

Na trávníku o ploše cca 100 metrů čtverečních posuzovali čtyři testující odstraňování stařiny a mechu, šetrnost vůči travnímu porostu, odolnost přístrojů vůči zahlcení materiálem a funkčnost sběrného koše.

Obsluha

Snadnost oblsuhy byla posuzována jedním odborníkem a pěti zahrádkáři. K posuzovaným kritériím patřilo sestavování, nastavení (madel, hloubky vetrikutace apod.), hodnocení jízdy a otáčení, používání sběrného koše, snadnost čištění a údržby přístrojů, ale i jejich transportu a skladování.

Kvalita zpracování

Zátěžová zkouška v celkové délce 50 hodin sestávala z dvousekundových cyklů zapnutí a vypnutí a po každé hodině provozu následovala patnáctiminutová pauza. Po zkoušce byly zhodnoceny poruchy a míra opotřebení jednotlivých součástek.

Bezpečnost

Hodnocení mechanické bezpečnosti podle ČSN EN 13684, elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60335-1 a 60335-2-92 a bezpečnostních aspektů podle ČSN EN 13684. V průběhu zkoušek bylo také sledováno riziko poranění při praktickém používání strojů.

Nežádoucí látky

Hodnocení obsahu nežádoucích látek (zejména ftalátů a polycyklických aromatických uhlovodíků) podle ZEK 01.2-08, stanovení metodou GC/MS.

Hlučnost

Měření hlučnosti podle ČSN EN 13684 a porovnání s údaji na přístrojích, subjektivní posouzení hlučnosti přístrojů.

Přihlásit