Jak testujeme tiskárny

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Jednoúčelové tiskárny: tisk 65 %, spotřeba inkoustu / toneru 0 %, obsluha 20 %, práce v síti 2 %, přímý tisk fotografií 3 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 5 %

Multifunkční tiskárny: tisk 35 %, skener 15 %, kopírka 15 %, spotřeba inkoustu / toneru 0 %, obsluha 20 %, práce v síti 2 %, přímý tisk fotografií 3 %, spotřeba elektrické energie 5 %, vybavenost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Tisk

Zkušení posuzující hodnotí kvalitu tisku textového dokumentu, tabulky s grafem, barevné fotografie a dokumentu vytištěného v nejvyšší možné kvalitě (stránka obsahuje text, grafiku a fotografie). Dále je měřena doba uběhlá od zadání tiskového příkazu do okamžiku výstupu listů z tiskárny. Při hodnocení odolnost tisku je fotografie ponechána 24 hodin vyschnout, jeden výtisk je potřísněn vodou a vzápětí otřen kapesníkem, na druhém je voda nechána uschnout a po třetím stékat. Pro textový dokument jsou první dvě zkoušky stejné jako u fotografií, třetí obnáší použití zvýrazňovacího fixu krátce po vytištění.

Skener

Hodnocení kvality a rychlosti skenování textového dokumentu, stránky z časopisu, fotografie a trojrozměrného objektu, například otevřené knihy.

Kopírka

Hodnocení kvality kopie a rychlosti kopírování černobílého a barevného dokumentu a fotografie.

Spotřeba inkoustu / toneru

Nejprve je zjištěna hmotnost nových a prázdných náplní. Poté je zaznamenán počet stran vytištěných do okamžiku, kdy tiskárna přestane tisknout, nebo je na výstupu znatelný nedostatek alespoň jedná z barev. Varování před docházející náplní jsou pokud možno ignorována. Následně je zjištěna hmotnost všech náplní a proveden výpočet množství inkoustu či toneru použitého na tisk jedné stránky. Takto lze mimo jiné zjistit, zda tiskárna používá při černobílém tisku i barevné náplně. Ceny za jednu stránku byly vypočteny na základě průměrných cen originálních náplní v lednu 2013.

Obsluha

Odborníci hodnotí instalaci a uvedení tiskárny do provozu, její údržbu (výměna tonerů, odstraňování zaseknutého papíru apod.), odinstalaci a návod k použití. Dále je hodnocena snadnost obsluhy na základě jednotlivých uživatelských schémat a také hlučnost přístrojů.

Práce v síti

Kontrola možností zapojení tiskáren do počítačové sítě, případně jejich sdílení a snadnost nastavení připojení do sítě.

Přímý tisk fotografií

Hodnocení kvality a rychlosti tisku a snadnosti obsluhy při tisku fotografií přímo z paměťové karty nebo z fotoaparátu přes rozhraní PictBridge.

Spotřeba elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie při tisku, v pohotovostním režimu, v režimu stand-by a při úplném vypnutí.

Vybavenost

Evidence vybavení tiskárny, možností připojení, tisku na různá média, dodaného softwaru a ovladačů a jejich kvality.

Přihlásit