Právo: Přenesení telefonního čísla

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2020 Obsah březnového dTestu

Publikováno v časopise 2/2013

Nevyhovují vám služby stávajícího telefonního operátora? Chtěli byste využívat služeb jiného, ale obáváte se procesu přenesení stávajícího telefonního čísla k novému operátorovi? Objasníme vám, jak celý proces vypadá, co obnáší a kolik (ne)bude stát.

O možnosti zachovat si své stávající telefonní číslo i při změně operátora již slyšela zřejmě většina z nás. Takzvaná přenositelnost telefonních čísel není mezi českými telefonními operátory žádnou novinkou. Najde se však stále velké množství zákazníků, kteří považují přenesení telefonního čísla k novému operátorovi za drahou službu. Pokud patříte do této skupiny, vězte, že tomu tak již dnes není, a to zejména v důsledku legislativních změn iniciovaných Evropskou unií. Účelem těchto změn bylo dosažení větší liberalizace trhu s telekomunikačními službami telefonních operátorů, což vedlo k větší konkurenceschopnosti na trhu s telekomunikacemi. Do té doby totiž byli zákazníci silně motivováni zůstávat u stávajících telefonních operátorů.

Pokud jde o přenositelnost mobilního telefonního čísla, je třeba si uvědomit, že se jedná ryze o zachování čísla, nikoli služeb, které zákazník u původního operátora využíval. Stejně tak se netýká ani karty SIM, bonusových bodů, kreditu ani jiných výhod. Při přechodu k jinému operátorovi tedy zákazník získá novou kartu SIM se stejným číslem, jaké měl doposud.

V důsledku přenositelnosti však lze např. přecházet mezi předplacenou kartou a paušálním programem nebo z nejvyššího tarifu původního operátora na nejnižší tarif operátora nového. Není však možné přenášet telefonní čísla mobilních telefonů na pevné telefonními linky a opačně.Přihlásit