Právo: Přenesení telefonního čísla

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2013

Nevyhovují vám služby stávajícího telefonního operátora? Chtěli byste využívat služeb jiného, ale obáváte se procesu přenesení stávajícího telefonního čísla k novému operátorovi? Objasníme vám, jak celý proces vypadá, co obnáší a kolik (ne)bude stát.

O možnosti zachovat si své stávající telefonní číslo i při změně operátora již slyšela zřejmě většina z nás. Takzvaná přenositelnost telefonních čísel není mezi českými telefonními operátory žádnou novinkou. Najde se však stále velké množství zákazníků, kteří považují přenesení telefonního čísla k novému operátorovi za drahou službu. Pokud patříte do této skupiny, vězte, že tomu tak již dnes není, a to zejména v důsledku legislativních změn iniciovaných Evropskou unií. Účelem těchto změn bylo dosažení větší liberalizace trhu s telekomunikačními službami telefonních operátorů, což vedlo k větší konkurenceschopnosti na trhu s telekomunikacemi. Do té doby totiž byli zákazníci silně motivováni zůstávat u stávajících telefonních operátorů.

Pokud jde o přenositelnost mobilního telefonního čísla, je třeba si uvědomit, že se jedná ryze o zachování čísla, nikoli služeb, které zákazník u původního operátora využíval. Stejně tak se netýká ani karty SIM, bonusových bodů, kreditu ani jiných výhod. Při přechodu k jinému operátorovi tedy zákazník získá novou kartu SIM se stejným číslem, jaké měl doposud.

V důsledku přenositelnosti však lze např. přecházet mezi předplacenou kartou a paušálním programem nebo z nejvyššího tarifu původního operátora na nejnižší tarif operátora nového. Není však možné přenášet telefonní čísla mobilních telefonů na pevné telefonními linky a opačně.

 

Proces přenesení mobilního telefonního čísla podrobně

Účastník se obrátí na svého budoucího mobilního operátora a sdělí mu, že má zájem o čerpání jeho služeb a o přenesení svého stávajícího telefonního čísla.

Budoucí operátor si ověří, zda je zamýšlené telefonní číslo převoditelné, zadá do systému sloužícího k přenášení čísel (společného pro všechny operátory) objednávku a vygeneruje účastníkovi tzv. kód objednávky pro přenesení čísla. Ten slouží k identifikaci požadavku.

Nyní musí účastník vůči stávajícímu operátorovi do 10 pracovních dnů (ode dne učinění objednávky) projevit vůli směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování uzavřené smlouvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní, objednávka přenesení čísla se automaticky stornuje.

Stávající operátor následně prověří oprávněnost přenosu čísla. Za určitých výjimečných okolností může totiž objednávku na přenesení čísla odmítnout (např. nebyla-li provedena úspěšně autorizace účastníka, není-li číslo dle zvláštního právního předpisu převoditelné, není v síti stávajícího operátora aktivní nebo je evidováno jako odcizené).

Nebyla-li objednávka při prověření odmítnuta, považuje se za ověřenou. Výsledek prověření objednávky je stávající operátor povinen sdělit jak budoucímu operátorovi, tak účastníkovi bez zbytečného odkladu. V případě předplacených karet tak musí učinit do dvou provozních hodin a v případě písemné smlouvy do tří pracovních dní od obdržení požadavku.

Po sdělení kladného výsledku prověření objednávky je stávající operátor povinen uvolnit požadované číslo k přenesení.

Na základě toho si budoucí operátor a účastník si naplánují den přenesení čísla tak, aby k němu došlo nejpozději do 14 pracovních dnů od uvolnění čísla.

Budoucí operátor poté informuje nejméně jeden pracovní den před plánovaným přenesením stávajícího operátora, že přenesení bude provedeno ke sjednanému datu. Od tohoto okamžiku již proces přenosu čísla nelze zastavit.

Před okamžikem přenesení čísla ukončí stávající operátor dodávku služeb a nový operátor ji zahájí. Doba mezi tím nesmí být delší než šest hodin a musí se vejít do období mezi půlnocí a šestou hodinou ranní v den přenesení čísla. Po tuto dobu musí být zachována funkčnost tísňového volání na linku číslo 112.

 

Jak dlouho může převod trvat a kolik to stojí?

Celý proces bude trvat v závislosti na spolupráci zákazníka s operátory zhruba 14 dnů, ve složitějších případech až měsíc (budete-li užívat u budoucího operátora předplacené karty, může být lhůta kratší – již od jednoho týdne). Potom nastane den D, kdy má dojít k samotnému přenosu. Službu přenosu telefonního čísla (mobilního i pevné linky) jsou operátoři povinni poskytovat bezplatně.

Proces přenesení telefonního čísla pevné linky je velmi podobný, liší se ve své podstatě pouze délkou lhůt pro vyřízení dílčích kroků v procesu přenosu čísla.

 

Chystané změny

V listopadu loňského roku informoval Český telekomunikační úřad o vydání nového opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. Mezi nejvýznamnější změny patří zkrácení lhůty pro přenesení čísla na čtyři pracovní dny, a to jak v pevných, tak v mobilních sítích. Účinnost těchto změn ovšem nastává až od 1. září 2013.

 

www.dtest.cz/tarify

Nyní, když víte, jak přenést své telefonní číslo, můžete si za pomocí naší kalkulačky vybrat pro vás nejvýhodnější mobilní tarif bez ohledu na operátora.

Přihlásit