Platba kartou

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Jen málo kdo z nás si dokáže dnes představit nákupy bez platebních karet. Platíme jimi v obchodech, v restauracích i při nákupech na internetu. Jejich obliba postupem času stoupla natolik, že odezva obchodníků na sebe nenechala dlouho čekat. A jak je to s právní úpravou?

Větší zájem o pohodlnější placení přispěl k rozvoji nových sofistikovanějších platebních prostředků, jako je například kreditní karty s bezúročným obdobím. Při využití karty k uhrazení ceny zboží či služeb vzniká vícestranný vztah, kdy držitel karty dává příkaz bance, u které má veden účet, k tomu, aby převedla konkrétní část peněžních prostředků z jeho účtu na účet daného obchodníka. Karta tedy umožňuje jejímu držiteli vzdálený přístup k peněžním prostředkům uloženým u příslušné banky.

Dosavadní úprava platebního styku, práv a povinností poskytovatelů platebních služeb a spotřebitelů nebyla v rámci vnitřního trhu EU řešena jednotně. Nově přijatá evropská legislativa sjednotila platební služby poskytované v rámci vnitřního trhu a vnesla do této oblasti vyšší ochranu spotřebitelů a právní jistotu obecně. Do slovenského právního řádu se promítla do přijetí zákona o platebním styku č. 492/2009 Zb. o platobných službách, ve znění novel. S účinností od 1. prosince 2009  tedy došlo k několika zásadním změnám. Jednak nová zákonná úprava zakotvila zrušení poplatků za blokaci karty a za zrušení účtu, dále omezila spoluúčast majitele karty na ztrátě při jejím zneužití a zkrátila dobu převodu peněz mezi účty ze tří dnů na dva. Též byla významně rozšířena informační povinnost bank vůči spotřebitelům, jak v době před uzavřením smlouvy, tak i během jejího trvání.

Zákazníci si placení kartou pochvalují. Nemusí mít u sebe hotovost a nejsou při nákupu svojí hotovostí limitováni. Někteří obchodníci, zvláště ti menší však nesdílejí nadšení držitelů platebních karet, neboť banky si na obchodnících v průměru nárokují jedno až tři procenta z každé karetní transakce. Obchodníci si dobře uvědomují, že by se přenesením nákladů spojených s přijímáním karet na své zákazníky znevýhodnili před konkurencí.

Zpátky ale k povinnosti přijmout platební kartu. Zákon v tomto směru sice mlčí, banky to však vyřešily po svém, a to zakotvením této povinnosti ve smlouvách s obchodníky. Pokud se Vám stane, že obchodník odmítne přijmout platbu kartou, i přestože je jeho provozovna označena samolepkou s logem Vaší karty, obraťte se s Vaší stížností na banku, která Vám kartu vydala. Stejný postup Vám doporučujeme i v případě, kdy obchodník podmiňuje přijetí karty dosažením „minimální částky“ pro placení kartou. Vždy je zdé také možnost kontaktovat SOI.

Banky prosazují a budou prosazovat větší využívání svých platebních karet jakožto alternativu k placení zákonným platidlem. Snaha bank v tomto směru je však zákonem limitována zákazem bránit podnikatelům přijímání platebních karet buď zpoplatnit, nebo naopak určitou slevou zvýhodnit. I tak lze od nich očekávat, že se zasadí o zájem svých klientů, zejména spotřebitelů, platit kdykoliv, kdekoliv, za cokoliv a bez zvýšených nákladů.

Přihlásit