Elektronická poradna

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Máte jednoduchý dotaz týkající se spotřebitelských práv? (například lhůty pro vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy uzavřené na internetu) Doporučujeme využít elektronickou poradnu na adrese  www.dtest.sk/e-poradna. Níže přinášíme výběr z aktuálních dotazů. 

Dal jsem auto do servisu, na protokolu byla odhadnuta cena na 10.000 Kč a datum, kdy bude oprava vyřízena. Když jsem se  uvedeného dne do servisu vrátil, požadoval po mne opravář uhrazení částky 13.000 Kč. Jsem povinen mu rozdíl uhradit?  Marian K.

Je-li sjednána cena opravy odhadem a zhotovitel při opravě zjistí, že cenu je nutné podstatným způsobem překročit (soudní praxe došla k názoru, že se jedná o překročení o více než 20 %), je jeho povinností bez prodlení Vás písemně na změnu upozornit a oznámit cenu novou. Jestliže tak neučiní, nejste podle § 636 odst. 1 občanského zákoníku povinen cenový rozdíl uhradit.

 

Mám vrtačku už 3 roky a dal jsem ji na opravu. Servis ji opravil, uhradil jsem požadovanou částku a vrtačku jsem převzal. Po týdnu užívání vrtačka přestala fungovat. Je nějaká záruční doba na provedenou opravu a musím servisu za opětovnou opravu platit?  Filip D.

Na provedenou opravu Vám občanský zákoník poskytuje tříměsíční záruční dobu. Jestliže se jedná o vadu, která Vám byla opravována při předchozí opravě, máte právo domáhat se bezplatné opravy v rámci záruční doby.

 

Koupila jsem si parfém na internetu a zvolila jsem osobní převzetí na jedné z poboček. Po vyzkoušení mi parfém nevyhovoval a chtěla jsem ho vrátit. Prodejce to však odmítl s tím, že vrácení není možné, protože jsem si zboží vyzvedla osobně. Kdo má pravdu? Karla J.

Rozhodující je forma, jakou byla kupní smlouva uzavřena, nikoliv způsob dodání takto zakoupeného zboží. Jelikož jste zboží koupila pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, telefon apod.), máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Zákon nestanoví pro osobní odběr výjimku z tohoto ustanovení.
 

Přihlásit