Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Čisticí účinek 60 %, obsluha 30 %, deklarace a pokyny k používání
 

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Čisticí účinek

Účinek čistění byla zkoušen laboratorně na modelech chrupu s normálními i rozšířenými mezizubními prostory při využití umělého zubního povlaku. Mezizubní prostory čistil za standardních podmínek zubní lékař. Výsledek byl vyjádřen poměrem vyčištěné a nevyčištěné plochy. V případě sady mezizubních kartáčků byl testován ten s největším průměrem.

Obsluha

Byla zkoušena za pomoci 20 testujících, z nichž žádný nepatřil k pravidelným uživatelům pomůcek mezizubní péče. Čelisti testujících byly rozděleny na čtvrtiny. Náhodně přidělené výrobky byly používány po dobu dvou týdnů, každý otestoval minimálně čtyři různé výrobky. Hodnocena byla snadnost zacházení, držení při používání nebo používání na hůře dostupných místech. Stav chrupu byl hodnocen zubním lékařem před a po skončení testu.

Deklarace a pokyny k používání

Hodnocení úplnosti, srozumitelnosti a přehlednosti pokynů k používání a správného označení jednotlivých výrobků.

Přihlásit