Nezalekněte se nezákonných ustanovení obchodníků

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.1.2013   

Poradci naší spotřebitelské poradny často ve své praxi narážejí na nezákonná ustanovení obchodních podmínek a reklamačních řádů prodejců. Jejich rada zní nenechat si nezákonné jednání líbit.

V případě spotřebitelského problému, ať už se týká reklamací, odstupování od smluv, předváděcích akcí, nákupu na internetu apod., neváhejte využít naší telefonické poradny na telefonním čísle 299 149 009. Naši právní poradci jsou připraveni vám pomoci.

Příkladů z praxe se nabízí několik. Jeden z prodejců designového vybavení například uplatňuje ustanovení, podle kterého se nevrací peníze za zakoupené zboží. Dle prodavačky v obchodě je nezbytné toto použít i v případě uznané oprávněné reklamace, kdy oprava ani výměna zboží není možná. Zákazník je tak nucen vybrat si jiné zboží, i když o ně nemá zájem. Prodejce však postupuje nesprávně, neboť podle občanského zákoníku je jakékoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, v jehož důsledku zaniká nebo je omezeno právo z odpovědnosti za vady, neplatné.

Podle obchodních podmínek jiného prodejce může uplatnit záruku pouze osoba uvedená v záručním listě, přičemž záruka je nepřenositelná. Také tato podmínka je v rozporu se zákonem. Občanský zákoník sice umožňuje vyloučit převedení záruky, na tom se však musí zákazník s prodávajícím dohodnout, nelze tak učinit pouhým jednostranným prohlášením v obchodních podmínkách, jejichž znění nemůže zákazník nijak ovlivnit.

Občanský zákoník hovoří i o jiných ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou nepřiměřené právě pro svou nevyváženost v neprospěch spotřebitele. Týká se to například možnosti jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by byl důvod sjednán ve smlouvě, či ustanovení, která umožňují dodavateli bezdůvodně odstoupit od smlouvy, aniž by měl stejné právo i spotřebitel.

Je třeba mít na paměti, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. V případě, že narazíte na taková ustanovení, můžete uplatnit námitku jejich neplatnosti. K tomuto postupu lze využít náš vzor, který si níže můžete zdarma stáhnout.


Přihlásit