dTest: Nezalekněte se nezákonných ustanovení obchodníků

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 7.1.2013   

Poradci spotřebitelské poradny časopisu dTest často ve své praxi narážejí na nezákonná ustanovení obchodních podmínek a reklamačních řádů prodejců. Jejich rada zní nenechat si nezákonné jednání líbit.

Příkladů z praxe se nabízí několik. Jeden z prodejců designového vybavení například uplatňuje ustanovení, podle kterého se nevrací peníze za zakoupené zboží. Dle prodavačky v obchodě je nezbytné toto použít i v případě uznané oprávněné reklamace, kdy oprava ani výměna zboží není možná. Zákazník je tak nucen vybrat si jiné zboží, i když o ně nemá zájem. Vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený vysvětluje: “Prodejce postupuje nesprávně, neboť podle občanského zákoníku je jakékoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, v jehož důsledku zaniká nebo je omezeno právo z odpovědnosti za vady, neplatné.“

Podle obchodních podmínek jiného prodejce může uplatnit záruku pouze osoba uvedená v záručním listě, přičemž záruka je nepřenositelná. „Také tato podmínka je v rozporu se zákonem,“ říká Lukáš Zelený a dodává: „Zákon sice umožňuje vyloučit převedení záruky, na tom se však musí zákazník s prodávajícím dohodnout, nelze tak učinit pouhým jednostranným prohlášením v obchodních podmínkách, jejichž znění nemůže zákazník nijak ovlivnit.“

Občanský zákoník hovoří i o jiných ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou nepřiměřené právě pro svou nevyváženost v neprospěch spotřebitele. Týká se to například možnosti jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by byl důvod sjednán ve smlouvě, či ustanovení, která umožňují dodavateli bezdůvodně odstoupit od smlouvy, aniž by měl stejné právo i spotřebitel.

Lukáš Zelený závěrem dodává: „Je třeba mít na paměti, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. V případě, že zákazník narazí na taková ustanovení, může uplatnit námitku jejich neplatnosti. Vzor „Namítnutí neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky“ je k dispozici na www.dtest.cz/neplatnaustanoveni.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit