Jak se bránit nepovedenému účesu

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.9.2014   

Perfektní účes. Kdo by jej nechtěl. Ať už patříte k těm, kteří objevili mistra svého řemesla a odcházejí vždy spokojení, nebo k těm, kteří někoho takového stále hledají, je vhodné mít při ruce pár rad pro případ, že se účes nevydaří úplně podle vašich představ.

Jakou smlouvu uzavírám

Vypravíte-li se za novým účesem k profesionálovi, který provozuje ohlašovací živnost řemeslnou – kadeřnictví, uzavíráte s ním smlouvu o dílo mající charakter smlouvy spotřebitelské. Kadeřník je povinen postupovat řádně a v souladu s pokyny zákazníka. Oproti tomu zákazník je povinen za vykonanou činnost a dosažený výsledek zaplatit dohodnutou odměnu. Předmětem smluvního závazku je většinou kombinace několika kadeřnických služeb (mytí, stříhání, vyholení strojkem, styling, foukání, barvení, melír, trvalá, prodlužování vlasů a jiná ošetřující péče). Vzhledem k tomu, že služba je realizována hned a dohoda je pouze ústní, seznamte se předem s ceníkem daného kadeřníka. Konečná cena je vždy výsledkem součtu všech cen jednotlivých služeb, které žádáte. Některé salóny nadto používají při určité službě vlasové přípravky různých značek, což se promítá i do její ceny.

Se svými problémy se také můžete svěřit našim právním poradcům na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.

Co si mám hlídat

Na začátku důkladně seznamte kadeřníka se svou představou. Vezměte si na pomoc i obrázek či fotografii s vybraným účesem. Názorně ukazujte a nechte si ukázat. Kadeřník naslouchá přání zákazníka, maximálně vás upozorní na důsledky vašeho pokynu, zvláště na jeho nevhodnost třeba s ohledem na typ vlasů. Ujistěte se, že jste byli pochopeni. Už v průběhu prací sledujte, zda kadeřník postupuje podle vašich požadavků. Nejste-li už v průběhu spokojení a přes danou příležitost k nápravě se ne a ne s kadeřníkem shodnout, můžete využít zákonného práva od smlouvy odstoupit, lze-li důvodně očekávat, že výsledek nebude odpovídat zadání či bude trpět nedostatky. Je však vaší povinností zaplatit práce do té doby již vykonané, kupříkladu umytí vlasů.

Kdy mám zasáhnout

Kdykoliv v průběhu, budete-li mít pocit, že se rozchází vaše představa s vytvářeným účesem. Máte-li konkrétní představu o střihu založenou zkušeností u jiného kadeřníka, raději ruku kadeřníka, obrazně řečeno, veďte. Jen včasným upozorněním můžete odvrátit již nevratné kroky, třeba vytvoření nechtěné ofiny.

Výsledek v rozporu s objednávkou

Ještě před zaplacením zkontrolujte, že výsledný účes odpovídá vašim požadavkům na střih, celkový tvar nebo odstín. Netýká se to jen vadnosti provedených prací, ale především bezvadného střihu či bezchybného melíru, které se neshodují s tím, co jste si přáli a domluvili. Pokud se výsledek od vašich představ liší, dožadujte se takových úprav a doplnění, aby byla smlouva ze strany kadeřníka naplněna. Dohodnutá odměna mu náleží teprve tehdy, pokud dodrží svoji část smlouvy, která je pouze ústní a je tedy obtížné později prokazovat její obsah a následný rozpor výsledku s objednávkou. Dokud tedy vytvořený účes neodsouhlasíte, neplaťte. Když už na placení dojde, nezapomínejte si zažádat o vystavení dokladu o provedených službách a jejich ceně.

Vady provedení

Pokud kadeřník nepostupuje řádně s odbornou péčí, kterou lze oprávněně předpokládat u osoby této profese, trpí výsledek jeho činnosti vadou. Vadami se v případě kadeřnických služeb rozumí například nepřesný, nerovný, nesouměrný sestřih, nevyvážené prostříhání, nerovnoměrné rozvržení barvy, nedostatečné připevnění nových vlasů a jejich vypadávání, neúměrné zatížení vlasů zákazníka při prodlužování. Nejčastější příčinou bývá nedbalé provedení či špatný odhad. Vady provedení, vyjdou-li dodatečně najevo po uhrazení ceny služby či služeb, už mohou být pouze předmětem reklamace. V tento okamžik už nelze namítat, že střih či odstín, které jste zhlédli a posvětili zaplacením, nesouhlasí s původní objednávkou.

Nechtěné poranění

I přes naprosto profesionální postup může dojít k nechtěnému škrábnutí či střižení. Zcela výjimečné jsou závažnější formy poranění či dokonce poškození zdraví. Může se například objevit alergická reakce na určitou složku přípravku či barvy, na zahřívající se melírovací směs v kombinaci s alobalem. V případě vážné škody na zdraví déletrvajícího či trvalého charakteru vám vzniká právo na finanční kompenzaci. Aktuální stav neprodleně zdokumentujte fotografiemi. Při vyčíslování skutečně vzniklé škody záleží mimo jiné na druhu a rozsahu poškození, s čímž je schopen pomoci odborný lékař či znalec. V případě sporu soud vychází z lékařské zprávy, znaleckého posudku a dalších důkazů.

Co mohu žádat

U účesu neplatí známá záruční doba, v níž můžete reklamovat vady. Kadeřník odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce. Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy řádně, oznamte, jakmile vyjdou najevo. Záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny. Dalším nárokem, který může souviset s vadně provedeným dílem, je vznik škody na majetku (zabarvení oděvu, znehodnocení nových přidělávaných vlasů) nebo na zdraví (lámání či vypadávání vlastních vlasů).
 


Přihlásit