Jak testujeme praženou mletou kávu

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 40 %, žádoucí látky 20 %, nežádoucí látky 25 %, deklarace 15 %

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Senzorické hodnocení

Postup přípravy vzorků byl proto jednotný pro všechny vzorky a vycházel z normy ČSN 580113 (20 g rozemleté zrnkové kávy na 400 ml vody). Příprava nálevu vycházela z běžného  spotřebitelského postupu, tj. káva byla zalita horkou vodou, zamíchaná a nechaná 5 minut odstát, poté byla filtrovaná přes hustší sítko. Připravený nálev se podával v kádinkách v množství 50 ml. Pro všechny kávy byla použita stejná voda. Každý hodnotitel dostal zakódované nádobky a měl ohodnotit vybrané deskriptory na grafické stupnici tj. příjemnost vůně, intenzitu vůně, příjemnost chuti, intenzitu chuti, intenzitu hořké, trpké, nakyslé a bahnité chuti.  Při jednom sezení byly předkládány 3 vzorky.

Aroma

Stanovení látkového profilu aroma metodou SPME-GC/MS.

Nežádoucí látky

Stanovení ochratoxinu A metodou LC/MS. Stanovení akrylamidu metodou LC/MS. Stanovení furanu metodou SPME-GC/MS.

Deklarace

Kontrola etikety zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit