Jak testujeme pokročilé fotoaparáty

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kvalita snímků 45 %, blesk 5 %, kvalita videa 10 %, displej 10 %, obsluha 30 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

Během roku 2014 došlo k mírné revizi testovacího programu. Výsledky modelů otestovaných v roce 2013 a prvním čtvrtletí roku 2014 jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech trochu lišit.

Kvalita snímků

Běžné osvětlení – Pět expertů posuzuje kvalitu snímků pořízených v plně automatickém režimu za denního světla (intenzita světla 8000 luxů) a portrét v interiéru (140 luxů). Porota se mimo jiné zaměřuje na kvalitu expozice, ostrost jemných detailů, zachycení tváří či podání barev včetně pleťových tónů.

Nízké osvětlení – U všech fotoaparátů jsou hodnoceny výkony v automatickém režimu. Posuzují se snímky statické scény (11 a 30 luxů), pohyblivých objektů (11 luxů) a portrétu se zadním světlem. Kromě celkové expozice se počítá také přítomnost šumu a pohybového rozmazání nebo chování autofokusu. U pokročilých fotoaparátů jsou navíc hodnoceny snímky pořízené s pomocí ručního nastavení (11 luxů, manuální nastavení vyvážení bílé, citlivost ISO 3200).

Rozlišení - Posouzení rozlišení (ostrosti jemných detailů) snímků testovacího obrazce při největším oddálení a maximálním přiblížení. V potaz je brána také aberace neboli barevná vada (nežádoucí barevné lemování kontrastních předělů). U pokročilých fotoaparátů je posuzováno nejen rozlišení snímků ve formátu JPEG, ale také u bezztrátového formátu RAW.

Stabilizace obrazu - V této zkoušce testujeme účinnost stabilizace pomocí speciálního vibračního zařízení simulujícího pohyby lidské ruky, a to při použití zoomu za dobrých světelných podmínek (1000 luxů) a při běžném úhlu záběru za slabého osvětlení (11 luxů).

Dynamický rozsah - Měření snímačem zachyceného rozsahu odstínů mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími body při hodnotách ISO 100, 800, 1600 a 3200. Nezapočítává se do celkového hodnocení (celková vnímaná kvalita snímků je hodnocena v rámci výše uvedených vizuálních zkoušek).

Reprodukce barev - Kontrolní měření snímků testovací tabulky, které může ukázat významné barevné odchylky a poskytnout užitečné informace (například pokud by byl fotoaparát používán pro specifické technické aplikace). Nereprezentuje však subjektivní vnímání barev a není započteno do celkového hodnocení. Posouzení vnímané barevné reprodukce je součástí hodnocení snímků pořízených za běžného a nízkého osvětlení (viz výše).

Dále hodnotíme vinětaci (tmavnutí rohů či okrajů fotografie; u pokročilých fotoaparátů navíc také u snímků ve formátu RAW) a geometrické zkreslení obrazu (sférické zkreslení rovných linií; u pokročilých fotoaparátů jsou navíc hodnoceny snímky ve formátu RAW a zkreslení mimo okraje fotografie).

Pouze u pokročilých modelů je hodnocena tvorba nežádoucích odlesků způsobených zdrojem světla mimo záběr, například z boku dopadajícími paprsky. V laboratoři k tomuto účelu využíváme laser. Dále pak projevy nežádoucího rozptylu světla, tedy nevhodné zesvětlení patrné zvláště v tmavých oblastech snímku. Při tomto testu posuzujeme, zda je černá díra v bílé ploše na snímku skutečně černá. V ideálním případě by měla, ale nemusí tomu tak být, protože světlo může vlivem nežádoucích odrazů končit na špatném místě.

Blesk

Hodnocení celkové kvality portrétu s bleskem, dále posouzení fotografie testovací tabulky pořízeném ze vzdálenosti 1, 3 a 5 metrů a hodnocení dosahu blesku s využitím testovacích štítků rozmístěných do vzdálenosti 5 metrů a šíře 4 metrů.

Kvalita videa

Hodnocena celková kvalita videozáznamu pořízeného za denního a nízkého osvětlení (3500 a 11 luxů). Při hodnocení kvality zvukového záznamu se přihlíží i k případným rušivým hlukům způsobeným například mechanikou autofokusu či zoomu.

Displej a hledáček

Posouzení kvality hledáčku a displeje, konkrétně jasu, kontrastu či barevné věrnosti, použitelnosti při jasném a nízkém osvětlení, pozorovacích úhlů, rozlišení a obnovovací frekvence při pohybu fotoaparátem. U hledáčků je brána v potaz také jejich přesnost, která bývá problematická zejména u optických průhledových hledáčků.

Obsluha

Odborníci hodnotí návod k použití, snadnost vyjímání paměťové karty a baterie, nastavení jednotlivých funkcí, kvalitu spouště či práci se zoomem. U pokročilých modelů se hodnotí také nastavení pokročilých funkcí, ruční ostření a případně snadnost výměny objektivu. Testujeme také rychlost fotoaparátů. Tedy rychlost zapínání, zpoždění závěrky (při snímání cíle vzdáleného 1 m a 8,5 m), intervaly mezi jednotlivými snímky (v běžném režimu i při kontinuálním snímání) a celkovou svižnost obsluhy.

Přihlásit