Informační centrum bezpečnosti potravin

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) vzniklo v roce 2002 a je součástí Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství jako jedna z důležitých aktivit pro komunikaci se spotřebitelem.Jeho cílem je nejen zlepšení vzájemné komunikace všech zúčastněných složek – státních i nevládních subjektů, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a spolupracují, ale především to, aby široká veřejnost měla včas k dispozici přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli.


Přihlásit