Informační centrum bezpečnosti potravin

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) vzniklo v roce 2002 a je součástí Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství jako jedna z důležitých aktivit pro komunikaci se spotřebitelem.Jeho cílem je nejen zlepšení vzájemné komunikace všech zúčastněných složek – státních i nevládních subjektů, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a spolupracují, ale především to, aby široká veřejnost měla včas k dispozici přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli.

Internetové stránky a aplikace
 

Internetové stránky www.bezpecnostpotravin.cz
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. Přinášejí tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení, o označování potravin, o potravinářských přídatních látkách (éčkách), o geneticky modifikovaných potravinách, potravinách nového typu atd. Návštěvníky také seznamují s činností Evropského úřadem pro bezpečnost potravin.
Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány.

Internetové stránky www.foodsafety.cz
Internetové stránky foodsafety.cz jsou anglickou mutací webu bezpecnostpotravin.cz, tzn., jsou určeny zahraničním uživatelům. Poskytují jim informace o tom, jak funguje v České republice systém bezpečnosti potravin.

Internetové stránky www.viscojis.cz
Internetové stránky viscojis.cz jsou primárně zaměřeny na otázky výživy a možná rizika plynoucí z konzumace potravin. Poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z rezortu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství.

Internetové stránky www.viscojis.cz/teens
Internetové stránky viscojis.cz/teens jsou určeny pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Poskytují informace z problematiky hygieny při manipulaci s potravinami, a také informace z problematiky výživy upravené pro tuto cílovou skupinu. Základem informací na tomto webu je výukový program pro učitele 2. stupně ZŠ "Výživa ve výchově ke zdraví".
 

Výukový program pro učitele 2. stupně ZŠ "Výživa ve výchově ke zdraví".
 

Výukový program vznikl na základě informací pedagogů o nedostatku odborných materiálů pro výuku zdravé výživy na druhém stupni základních škol.

Výukový program byl vypracován ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, Ministerstva zemědělství (MZe), Ministerstva zdravotnictví (MZ), Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) a Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZEI). Program je určen primárně pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Jeho cílem je nabídnout učitelům kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ vycházející pouze z ověřených informačních zdrojů.

Samotný program je rozdělen na šest základních témat:

- Živiny a voda
- Výživová doporučení
- Výživa a nemoci
- Nákazy z potravin a jejich prevence
- Otravy z jídla
- Potraviny a bezpečnost

Každý pedagog tak má možnost vybrat si ke své výuce odpovídající téma. Ke každé kapitole je připraveny k volnému stažení pracovní sešity pro žáky šestých-sedmých tříd a osmých- devátých tříd ZŠ, které slouží k procvičení probrané kapitoly. Výukový program a pracovní sešity pro žáky jsou volně k dispozici na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.
 

Další aktivity ICBP
 

Přednášky a výukové programy

ICBP nabízí bezplatně zajímavé hudebně-vzdělávací programy pro děti předškolního věku a zábavné výukové programy pro žáky prvního stupně základních škol a rovněž odborné přednášky pro dospělé spotřebitele, žáky 2. stupně základních škol a žáky středních odborných škol. Výukové programy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „Pět klíčů k bezpečnému stravování“ a tematicky zahrnují problematiku zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, a také informace o alimentárních onemocněních - ptačí chřipce, žloutence, BSE, úplavici, salmonelóze, botulizmu a parazitech v potravinách.

Propagační materiály a publikace

ICBP poskytuje zdarma veřejnosti řadu propagačních materiálů, publikací a příruček. Tyto materiály jsou zájemcům k dispozici v budově Ministerstva zemědělství, na odborných akcích (seminářích, přednáškách), a na oborových výstavách. Publikace se rovněž nacházejí na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz, kde si je také spotřebitelé mohou zdarma stáhnou v PDF formátu, objednat telefonicky nebo e-mailem.  

Přihlásit