Chybějící údaje

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb.) ukládá pravidla pro reklamu. Jestliže reklama zmiňuje náklady, musí být její součástí jasná, výstižná a zřetelná informace, která formou příkladu sdělí nejdůležitější parametry úvěru. Konkrétně:

  • roční procentní sazbu nákladů (RPSN),
  • výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
  • celkovou výši spotřebitelského úvěru,
  • výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
  • dobu trvání spotřebitelského úvěru,
  • cenu zboží a výši zálohy v případě úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží či službu,
  • informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění.

Níže uvedeným reklamám vždy něco chybí. Většinou vše nebo jsou údaje absolutně nečitelné.

Přihlásit