Jak testujeme sušičky prádla

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Sušení 2,5 %, rovnoměrnost sušení 10 %, mačkání prádla 5 % délka programů 22,5 %, účinnost kondenzace 15 %, obsluha 17,5 %, spotřeba elektrické energie 22,5 %, hlučnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sušení

Měření účinnosti sušení: zbytková vlhkost se zjišťuje na základě rozdílu hmotnosti vlhkého a vysušeného prádla. Pro program bavlna suché do skříně se používá standardní náplň podle IEC 61121, míra vlhkosti po skončení cyklu má být 0 %. Použita je maximální náplň pro daný program. Pro poloviční náplň bavlny při programu suché do skříně je použita 50% náplň tvořená bavlněnými ručníky. Pro program bavlna k žehlení má být konečná vlhkost 12 %; třetinu maximální náplně pro daný program tvoří džíny. Pro program syntetika suché do skříně se používá maximální náplň složená z pánských košil ze směsového materiálu (bavlna/PES) a z bavlněných povlaků na polštáře. Výsledná vlhkost prádla má být 2 %.

Rovnoměrnost sušení

Je stanovena jako rozdíl mezi velmi suchými a velmi vlhkými kusy prádla při programu bavlna suché do skříně (podle IEC 61121).

Mačkání prádla

Tři experti hodnotí míru zmačkání prádla (viz tabulka). Hodnotí se zadní a přední část košile s knoflíky ze směsového materiálu po usušení při programu syntetika suché do skříně.

Účinnost kondenzace

Měření vlhkosti vzduchu, který vychází ze sušičky (podle IEC 61121).

Obsluha

Snadnost rozpoznání a zvolení správného programu, návod k použití, ale i obsluha bez čtení programu, vkládání a vyjímání prádla, manipulace a čištění filtru na žmolky, zásobníku na kondenzát a čištění kondenzátoru.

Spotřeba elektrické energie

Výsledky měření spotřeby přepočítané na kilogram prádla. Program bavlna suché do skříně má v této zkoušce váhu 40 %, programy bavlna na žehlení a syntetika suché do skříně po 30 %.

Hlučnost

Průměrná hodnota subjektivního hodnocení hlučnosti pěti hodnotiteli.

Přihlásit