Brusel rozhodl, co je zdravé

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 12/2012

Žvýkačka je pro zuby zdravá, mléko ne, rozhodla Evropská komise. Listovali jsme právě vydaným unijním seznamem schválených zdravotních tvrzení, která budou výrobci potravin smět uvádět na obaly od 14. prosince.

O řadě potravin tvrdí jejich výrobci v reklamách i na obalech, jak jsou prospěšné pro naše srdce, cévy a zažívání. Ale je to pravda? Evropské komisi došla trpělivost a rozhodla, že všechna tvrzení o zdravotní prospěšnosti potravin je třeba vědecky prověřit, aby nemohlo docházet ke klamání spotřebitelů. To bylo v roce 2006. Výrobci byli vybídnuti, aby poslali své návrhy, co by chtěli na potravinách psát o jejich zdravotní prospěšnosti.

Brusel byl žádostmi doslova zavalen, protože jich přišlo 44 tisíc. Kdyby se každá z nich měla prověřovat jeden den, trvalo by to 120 let. Hned při prvním předběžném výběru byla vyřazena většina z nich a zbylo 4185. Teď, o šest let později, je konečně hotov oficiální seznam schválených a zamítnutých tvrzení. Má 719 stran. Těžko to lze nazvat jednoduchou a přehlednou pomůckou pro spotřebitele. Je to, jako kdybyste si brali s sebou do obchodu dva svazky telefonního seznamu.

Schváleno bylo 222 tvrzení. Neschválených zhruba 1800 se už nesmí na výrobcích ani v reklamách objevit. Datum, kdy rozhodnutí Evropské komise začne platit, je 14. prosinec tohoto roku. Jelikož se všechna tvrzení ještě nestačila prozkoumat, prověrka pokračuje. V důsledku toho se i po 14. prosinci mohou spolu se schválenými objevovat i tvrzení, jejichž posuzování stále probíhá. Do doby, než je Evropská komise zamítne, nebo schválí, je výrobci mohou vesele používat dál. A tak si spotřebiteli vyber a věř, nebo nevěř.

Kolik zdravotních tvrzení je na čekací listině, se nedá zjistit. Blíže neurčené množství zdravotních tvrzení výrobci dobrovolně stáhli, aby tím zabránili jejich umístění na seznam zamítnutých. Schválená i zamítnutá tvrzení jsou zatím v angličtině veřejně přístupná na webových stránkách Evropské komise viz http://ec.europa.eu/nuhclaims/resources/docs/euregister.pdf.


Přihlásit