dTest vyzývá Beck Czech ke zdržení se nezákonného jednání

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 29.11.2012   

Časopis dTest vyzývá jednoho z předních pořadatelů předváděcích akcí, společnost Beck Czech, s.r.o. ke zdržení se protiprávního jednání vůči spotřebitelům.

Poradenská linka dTestu na telefonním čísle 299 149 009 zaznamenává narůstající počet stížností na pořadatele předváděcích akcí. Jen za letošní rok jich bylo již více než 2000. Organizátoři nutí seniory k uzavření kupní smlouvy například s odůvodněním, že jen tak zachrání život svůj i svých bližních. To lze považovat za formu psychického nátlaku, které se jen těžko odolává. Využijí-li pak spotřebitelé svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, často jim kladou obchodníci do cesty mnoho překážek, případně jejich zákonná práva nerespektují.

Někteří pořadatelé předváděcích akcí, mezi které se společnost Beck Czech, s.r.o. řadí, jednají se spotřebiteli nejen neeticky, ale také v rozporu se zákonem, neboť požadují v uzavíraných smlouvách úhradu dalších nákladů v případě odstoupení od smlouvy. „Takové náklady jsou ve skutečnosti skrytými sankcemi za odstoupení, což je v rozporu se zákonem,“ vysvětluje vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený.

Jmenovaná společnost požaduje navíc při porušení smluvních podmínek smluvní pokutu ve výši 20 procent z ceny zboží. „Taková smluvní pokuta je zcela jistě nepřiměřená, a tudíž neplatná. Při vymáhání pokut pak Beck Czech podle informací od jejich zákazníků ihned hrozí žalobou a zahájením exekučního řízení na částky navýšené o desítky tisíc korun,“ dodává Zelený.

Časopis dTest proto vyzývá všechny pořadatele předváděcích akcí včetně společnosti Beck Czech, s.r.o. k etickému jednání vůči seniorům, kteří jsou primárními návštěvníky těchto akcí, a k dodržování právního řádu této země. V rámci prevence před negativními důsledky předváděcích akcí připravil časopis dTest i sérii přednášek ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Europe Direct, Českou obchodní inspekcí a Silvií Dymákovou, autorkou dokumentu „Šmejdi“, který ukazuje zblízka praktiky těchto pořadatelů.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit