RPSN

Obsah říjnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2018 Obsah říjnového vydání

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je ukazatel udávající procenta z dlužné částky, které spotřebitel musí zaplatit za jeden rok v souvislosti s úvěrem nebo půjčkou. RPSN nepočítá jen s úrokem, ale započítává i poplatky za správu a další výdaje spojené s čerpáním, tedy veškeré náklady související s úvěrem nebo půjčkou.

RPSN tedy slouží především k vzájemnému srovnání jednotlivých půjček a úvěrů a umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného produktu.

Přihlásit