Pravidla soutěže o vítěze testů časopisu dTest

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

1)  Pořadatelem soutěže časopisu dTest je Občanské sdružení spotřebitelů TEST, Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760.

2)  Soutěž probíhá v období od 21. listopadu 2012 do 15. února 2013.

3)  Soutěže se může zúčastnit každý, kdo na základě výzvy v poštovní zásilce objedná prostřednictvím jemu zaslané internetové adresy nebo telefonicky předplatné časopisu dTest, objednávku provede v termínu uvedením v poštovní zásilce  a v poznámkovém poli objednávky či ústním sdělením pracovníkům dTestu (u telefonické objednávky)  uvede odpověď na otázku „Kolik výrobků otestoval časopis dTest v roce 2012?“. Platba za předplatné časopisu musí být připsána na účet OSS TEST nejpozději 20. února 2013.

4)  Přehled věcných výher:
    1. místo    vítěz aktuálního testu televizorů
    2. místo     vítěz aktuálního testu vysavačů
    3. místo    vítěz aktuálního testu domácích pekáren

5)  Výhru za 1. místo získá soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže skutečnému počtu otestovaných výrobků. V případě shodných tipů získá výhru soutěžící, jehož odpověď obdržel pořadatel dříve. Výhry za 2. a 3. místo získají analogicky soutěžící za druhý, respektive třetí nejbližší, respektive nejrychlejší  tip.  

6)  Vyhodnocení proběhne nejpozději do 28. 2. 2013. Výherci budou vyrozuměni e-mailem nejpozději do 15. 3. 2013.

7)  Vyhodnocení soutěže bude provádět pořadatel. Proto jsou jeho spolupracovníci a osoby jim blízké ze soutěže vyloučeni. Stanovené výsledky a další rozhodnutí pořadatele jsou konečná.

8)  Účastník soutěže obdrží potvrzení v podobě potvrzení objednávky na svoji emailovou adresu. Pokud tuto neobdrží, je povinen obratem ověřit její přijetí pořadatelem, v opačném případě ztrácí právo na účast v soutěži.

9)  Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže.

 

Pro návrat na objednávkovou stránku klikněte zde.
 

Přihlásit