Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 14.11.2012   

Při výběru nového vozu je jedním z důležitých kritérií i spotřeba pohonných hmot. Výrobcem udávané hodnoty se však od skutečné provozní spotřeby často výrazně liší. Podle názoru soudů je technický průkaz veřejnou listinou a zákazník má právo očekávat správné údaje.

Spotřebitelé si v naší poradně na tel. čísle 299 149 009 často stěžují na skutečnost, že jimi pořízený vůz má vyšší spotřebu pohonných hmot, než je uvedeno v technickém průkazu k vozidlu. Pro zákazníky je však podstatná právě informace, kterou obdrželi v technickém průkazu, tedy že zakoupené vozidlo skutečně má uvedenou spotřebu paliva. České soudy vyslovily, že hodnoty zapsané v technickém průkaze nemohou být zcela orientační, neboť se jedná o veřejnou listinu, a vyšší než udávaná spotřeba paliva je pak projevem skryté vady vozidla.

Zákazníci se mohou bránit uplatněním reklamace u prodávajícího a požadováním slevy z kupní ceny vozu. K posouzení, o kolik reálná spotřeba převyšuje spotřebu uvedenou v technickém průkazu, nejlépe poslouží znalecký posudek specializované znalecké instituce. Náklady na jeho vypracování je pak prodávající povinen kupujícímu uhradit, protože jsou to náklady nezbytné k uplatnění oprávněné reklamace.

Můžeme si uvést i příklad z praxe: v reakci na žalobu zákazníka, který nesouhlasil s rozporem mezi reálnou a zapsanou spotřebou vozu, vyměřil krajský soud v Praze slevu z kupní ceny ve výši 50 tisíc korun u vozidla, jehož hodnota činila bezmála 700 tisíc korun. Rozdíl mezi skutečnou a uvedenou hodnotou spotřeby paliva v uvedeném případě činil téměř 30 %.

S jistou odchylkou od předpokládané spotřeby vozu lze počítat. Spotřeba vozu totiž závisí i na dalších faktorech, jako jsou povětrnostní podmínky, stav vozovky, hustota silničního provozu nebo styl jízdy řidiče. Tato odchylka však musí být přiměřená. Pokud by se prodejci pokoušeli do kupních smluv vkládat formulace typu „za určitých podmínek se může spotřeba lišit“, jednalo by se o ustanovení nepřiměřené, nezákonné a zbavující kupující příslušné zákonné ochrany.

Níže si můžete zdarma stáhnout 12 základních vzorů pro řešení spotřebitelských problémů. Naleznete zde odpovědi a vzorové dopisy, které Vám pomohou s uplatněním reklamace, odstoupením od kupní smlouvy i v případě soudního sporu.
 


Přihlásit