dTest: Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 14.11.2012   

Při výběru nového vozu je jedním z důležitých kritérií i spotřeba pohonných hmot. Výrobcem udávané hodnoty spotřeby se ale od skutečné provozní často výrazně liší. Podle názoru soudů je technický průkaz veřejnou listinou a zákazník má právo očekávat správné údaje.

Spotřebitelé si v poradně dTestu na tel. čísle 299 149 009 často stěžují na skutečnost, že jimi pořízený vůz má vyšší spotřebu pohonných hmot, než je uvedeno v technickém průkazu k vozidlu. „Pro zákazníky je podstatná informace, kterou obdrželi v technickém průkazu, tedy že jimi kupované vozidlo má spotřebu paliva tam vyčíslenou,“ zdůrazňuje vedoucí poradenské linky dTestu Lukáš Zelený a dodává: „České soudy vyslovily, že hodnoty zapsané v technickém průkaze nemohou být zcela orientační, neboť se jedná o veřejnou listinu. Vyšší než udávaná spotřeba paliva je projevem skryté vady vozidla.“

Zákazníci se mohou bránit uplatněním reklamace u prodávajícího a požadováním slevy z kupní ceny. K posouzení toho, o kolik reálná spotřeba převyšuje spotřebu uváděnou v technickém průkazu, nejlépe poslouží znalecký posudek specializované znalecké instituce. Náklady na vypracování znaleckého posudku je pak prodávající kupujícímu povinen též uhradit jako náklady nezbytné k uplatnění oprávněné reklamace.

„V reakci na žalobu zákazníka, který nesouhlasil s rozporem mezi reálnou a zapsanou spotřebou vozu, vyměřil Krajský soud v Praze slevu z kupní ceny ve výši 50 tisíc korun u vozidla, jehož hodnota činila bezmála 700 tisíc korun,“ uvádí Lukáš Zelený. Rozdíl mezi skutečnou a uváděnou hodnotou spotřeby paliva v uvedeném případě činil téměř 30 %.

„S jistou odchylkou od předpokládané spotřeby vozu lze počítat. Spotřeba vozu totiž závisí i na dalších faktorech jako jsou povětrnostní podmínky, stav vozovky, hustota silničního provozu či styl jízdy řidiče,“ vysvětluje Lukáš Zelený a dodává: „Odchylka ale musí být přiměřená.“ Pokud by se prodejci pokoušeli do kupních smluv vkládat formulace typu „za určitých podmínek se může spotřeba lišit“, jednalo by se o ustanovení nepřiměřené, nezákonné a zbavující kupující příslušné zákonné ochrany.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit