Co dělat při koupi nekvalitní potraviny?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Čím dal častěji se setkáváme s nekvalitními či dokonce zdravotně závadnými potravinami. Nejednou to potvrdily i naše testy. Zde přichází na řadu role ŠVPS. Kdy a s čím se na ní lze obrátit?

ŠVPS neboli Štátná veterinárna a potravinová  správa funguje jako orgán státního dozoru především nad zdravotní nezávadností, jakostí potravin a také nad jejich řádným označováním. Spotřebitelům pomáhá v případě, kdy potraviny prodávané v obchodech právě tyto vlastnosti nesplňují.

Inspekce se zaměřuje na potraviny, zemědělské a tabákové výrobky. Na ŠVPS se lze obracet i  v případě podezření na zdravotní nezávadnost a nedostatečnou jakost či označení masa a masných výrobků.

Impulsem pro provedení kontroly Štátnou veterinárnou a potravinovou  správou je podnět od nespokojeného spotřebitele, který v obchodě zakoupil potravinu, o jejíž jakosti nebo dokonce zdravotní nezávadnosti pochybuje, případně potravina není odpovídajícím způsobem označena (například chybí informace o výrobci či dovozci, zemi původu, či složení výrobku).
Na základě takového podnětu inspekce provede kontrolu a v případě zjištění porušení povinností učiní potřebná opatření.

Jakým způsobem se lze na ŠVPS obrátit?
Podnět můžete předat příslušnému inspektorátu ŠPVS, nejlépe v místě provozovny, kde jste potravinu, se kterou nejste spokojeni, zakoupili.  Potřebné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách http://www.svssr.sk/
Podněty lze inspektorátu předávat osobně nebo zasílat v písemné podobě.

V žádném případě však Štátné veterinárne a potravinove  správě nezasílejte konkrétní potraviny, které jsou předmětem stížnosti. Inspekce nemůže ani provádět jakákoli opatření pouze na základě svědectví či dokumentace pořízené spotřebitelem. Podle předpisů musí provést vlastní šetření v označené provozovně.

Vyřeší mi ŠVPS můj konkrétní problém s prodejcem?

Jak je z tohoto postupu patrné, ŠVPS nevstupuje do vztahu mezi spotřebitelem a prodávajícím, nýbrž koná vlastní nezávislé šetření, na základě kterého pak podnikne příslušná opatření z moci úřední, například udělí pokutu. Vrácení zakoupeného závadného výrobku zpět do obchodu pak spotřebitel musí vyřešit formou klasické reklamace.
 

Přihlásit