dTest radí: trvejte na svých právech

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.10.2012   

Jak ukazují některá soudní rozhodnutí, trvat na svých spotřebitelských právech se vyplácí. Časopis dTest doporučuje nenechat se při jednání s obchodníkem odradit po prvním neúspěchu.

Podle vedoucího právní poradny časopisu dTest jsou postoje českých spotřebitelů spíše pasivní. „Zákazníci spor v případě první neúspěšné reklamace často vzdávají,“ uvádí Lukáš Zelený a dodává: „Pokud jsou ale v právu, existuje řada možností obrany. Vždy doporučujeme mít názor podpořený posudkem soudního znalce. Nejlépe s právní pomocí pak lze podat žalobu k soudu. Soudy v těchto případech rozhodují relativně rychle a pro prodejce je to signál, že nerespektování práv spotřebitelů se jim nemusí vyplácet.“

Příkladem, který potvrzuje, že aktivní přístup se vyplácí, je i spor pana Petra s prodejnou sportovních potřeb A3 Sport. Ta mu zamítla reklamaci obuvi v hodnotě 1057 Kč. Zákazník byl přesvědčen, že je v právu, a proto neváhal obrátit se na soudního znalce, který mu jeho názor potvrdil. „Právní poradci dTestu následně doporučili odstoupení od smlouvy. Tento krok ovšem společnost nerespektovala,“ přibližuje chování A3 Sport Lukáš Zelený.

Pan Petr neváhal použít další možnosti obrany a s pomocí právníka zahájil soudní spor, který žalovaná společnost prohrála. „Obchodníci často zamítají reklamace, neboť vycházejí z předpokladu, že se zákazníci nebudou o nižší částky soudit,“ vysvětluje Lukáš Zelený. „V tomto případě se společnosti ale takový přístup nevyplatil, neboť ve finále zaplatila mnohonásobně vyšší sumu. Mimo částky 1057 Kč za boty uhradila společnost A3 Sport ještě náklady nutné k uplatnění reklamace ve výši 2181 Kč a dále 13547 Kč jako náhradu nákladů řízení,“ uzavírá Zelený.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit