Jak se vyznat v barevné džungli telefonních linek?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 19.10.2012   

Mnozí zákazníci bývají rozhořčeni z vyúčtování zaslaných operátorem. Za křivdu považují jediný hovor zpoplatněný několika sty korun či údajně nesprávné účtování volání na čísla začínající osmičkou. Reklamace ale není vždy na místě.

Čísla takzvaných barevných linek mají přesný, i když ne zcela jednoduchý systém, a je dobré se v něm orientovat. Například telefonní čísla začínající osmičkou můžeme rozdělit na zelené linky, které jsou pro volajícího bezplatné, a dále modré a bílé linky, kde se úhrada dělí mezi volajícího a volaného. Charakter služby naznačují první tři číslice. Spotřebitelé jsou občas zmateni, neboť nevědí, že tyto linky mohou být placené, případně, že operátoři volání na ně nezahrnují do volných minut. Například dlouhý hovor s bankou se tak může snadno prodražit.

Naopak telefonní číslo začínající devítkou nemusí vždy značit vysoké zpoplatnění. Předvolba 910 se využívá pro volání přes internet, čísla začínající dvojčíslím 97 používají pro své sítě České dráhy, armáda a policie. Právníci časopisu dTest se na poradenské lince se setkávají s klienty, kteří se obávají volat zpět na čísla začínající devítkou, neboť očekávají vysoké zpoplatnění. S trochou znalosti ale není důvod k obavám. Číslo je třeba brát jako celek. Ta prémiová lze poznat na první pohled.

Čísla prémiových, tedy speciálně zpoplatněných linek vždy začínají předčíslím 90, třetí číslice uvádí charakter služby a čtvrtá a pátá číslice udávají cenu minuty hovoru. Pozor je třeba dát na čísla začínající 905, zde se cena hovoru vyjádřená čtvrtou a pátou číslicí násobí desetkrát a hovor tak zákazníka může vyjít až na 990 korun.

Podrobnou tabulku s cenami a způsobem účtování hovoru na barevné linky je možné stáhnout si prostřednictvím infoboxu níže. Komplexní příručka, která pomůže orientovat se v oblasti komunikací, je k dispozici na www.dtest.cz/dzungle (odkaz již není platný, v současnosti se barevným linkám, respektive tzv. drahým osmičkám věnujeme na stránce www.dtest.cz/osmicky).

Přihlásit