Varujeme před praktikami Českého mincovního obchodu

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 12.10.2012   

V naší poradně si spotřebitelé často stěžují na problémy s Českým mincovním obchodem. Zasílání nevyžádaných zásilek, nedostatečné obchodní podmínky a nekorektní ustanovení jsou jen částí prohřešků této společnosti.

Po objednání první zásilky automaticky zařazují zákazníky do odběru dalších mincí v rámci takzvaného sběratelského servisu, pokud ovšem zákazníci výslovně neuvedou, že další zboží nechtějí. Informace o sběratelském servisu se přitom ukrývají na vnitřní straně obálky, kde by je průměrný spotřebitel nehledal. Navíc postup společnosti často připomíná podstatu klamavé praktiky, neboť vytváří dojem, že výrobek bude nabízen pouze po omezenou dobu s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí. Mezi další nešvary, které společnost provázejí, patří nedostatečné informování o odpovědnosti za vady.

Český mincovní obchod je švýcarská společnost, která ve svých obchodních podmínkách odkazuje na  německý právní řád i tamější soudy a vytváří tak dojem, že v případě sporu vynaloží zklamaný zákazník nemalé peníze za soudní spory v zahraničí. Spotřebitelé se ale nemusí bát, že by se soudili mimo území České republiky. I případná dohoda o změně příslušnosti soudu by byla v tomto případě považována za neplatnou.

Spotřebitelé, kteří mají s Českým mincovním obchodem potíže, se mohou obrátit na naší telefonickou poradnu na čísle 299 149 009. V případě, že zákazníci již odeslali objednávku a nepřečetli si, že se zavazují k dalšímu odběru, je možné ukončit sběratelský servis. Pokud si spotřebitelé žádné mince neobjednali, mohou zdarma využít naše vzory „Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží“ a „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“.


Přihlásit