Úřady neřeší prodej alkoholu dětem

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 5.10.2012   

Úřady městských částí, měst a obcí, které mají mimo jiné řešit správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem, jsou pasivní a umožňují tak dál prodej alkoholu dětem.

V únoru tohoto roku jsme provedli průzkum týkající se e-shopů prodávajících alkoholické nápoje. Vyplynulo z něj, že deset ze dvanácti internetových obchodů porušují zákon, jelikož nijak nekontrolují věk kupujících nebo tento věk kontrolují zcela nedostatečným způsobem.

Proto jsme kontaktovali Policejní prezídium České republiky s podnětem k zahájení správního řízení pro podezření z porušení zákona na úseku ochrany před alkoholem a jinými návykovými látkami. Policie věc vyhodnotila jako správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a postoupila dále na městské úřady či úřady městských částí.

Tyto instituce už ale svoji roli ve většině případů nesplnily. Pouze tři z deseti správních orgánů nás vyrozuměly, což ale byla jejich zákonná povinnost, neboť jsme si to výslovně vyžádali. Z uvedených tří byl pouze Úřad městské části Praha 15 schopen správně posoudit skutkovou podstatu správního deliktu podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a následně udělil peněžitou sankci. Ostatní úřady svým pasivním přístupem i nadále umožňují snadný přístup nezletilých nakupovat alkohol bez kontroly.
 


Přihlásit