Jak testujeme myčky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Mycí cyklus 47,5 %, délka mycího cyklu 2,5 %, spotřeba vody a elektrické energie 20 %, návod k použití 2 %, hlučnost 10 %, obsluha 16 %, zpracování 2 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

V roce 2012 došlo k revizi testovacího programu, výsledky dříve testovaných myček nejsou tedy s těmi novějšími dokonale srovnatelné.

Mycí cyklus

Mytí: Nádobí je znečištěno ovesnými vločkami, vejci, špenátem, máslem, margarínem, mlékem, masem, bramborovým škrobem, rajčatovým džusem, čokoládovým nápojem či čajem. Náplň myčky (polévkové, mělké a dezertní talíře, podšálky a šálky, sklenice, příbory, čajové a dezertní lžičky, misky a mísy, plastová krabice, nerezová pánev a pečící nádoby) se rozdělí na několik části – na první nečistoty zasychají v běžném prostředí, na druhé se „připečou“ v troubě při teplotě 80 °C (postup dle IEC 60436.2004), třetí část se peče v troubě při teplotě120 °C, respektive 160 °C. Část nádobí se vkládá bez znečištění. Účinnost mytí se zjišťuje při třech mycích cyklech; nejsou-li výsledky srovnatelné, přidávají se další cykly. Použit standardní mycí prostředek (IEC typ B).

Sušení: po dokončení cyklu zůstanou dvířka 30 minut zavřená, poté je hodnocena přítomnost kapek vody na každém kusu nádobí. Otevřou-li se dvířka automaticky, hodnocení probíhá taktéž po 30 minutách.

Délka mycího cyklu

Měření délky hlavního a úsporného mycího cyklu.

Spotřeba vody a elektrické energie

Kombinované hodnocení spotřeby vody a elektrické energie při použití hlavního a úsporného programu.

Hlučnost

Subjektivní hodnocení a objektivní měření hladiny hluku v průběhu mytí.

Obsluha

Hodnocení návodu k použití, obsluhy z hlediska každodenního provozu, tj. manipulace s dveřmi, zásobníky mycích a leštících prostředků a regenerační soli a koši na nádobí. Dále se například hodnotí čištění filtrů, samočisticí schopnost myčky, snadnost vkládání a vyjímání nádobí, umístění a viditelnost kontrolek.

Přihlásit