Bližší informace

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Katalog přídatných látek slouží k lepší orientaci a informovanosti spotřebitelů při výběru potravin. Většina dnešních vysoce zpracovaných potravin obsahuje množství látek, které jsou často pro spotřebitele neznámé. Za E kódem se mohou skrývat látky našemu tělu velice přínosné nebo naopak látky s málo známými vlastnostmi či dokonce látky rizikové.

Předpisy i celá problematika éček je pro spotřebitele značně nepřehledná a pro porozumění je potřeba mnoha znalostí. V tomto katalogu můžete nalézt přes 500 přídatných látek, které byly registrovány pod E kódem pro využití v potravinářském průmyslu. Katalog má především informativní charakter. Použití jednotlivých přídatných látek se řídí nařízením EU č. 1333/2008. Katalog obsahuje nejen látky v současnosti povolené, ale také už zakázané nebo látky, které čekají na schválení příslušnými orgány. Pořadí jednotlivých látek ve složení na obale potraviny značí jejich zastoupení. 

Hlavní funkce katalogu jsou uvedeny níže.

Vyhledávání:

Vámi hledané éčko naleznete jednoduše zadáním čísla nebo názvu do řádku Vyhledávání v poli  Filtr výsledků . V tomto řádku můžete vyhledávat také ve fulltextu. Další možnosti filtrování jsou podle příznaku (varování, bezpečná přísada, ostatní), podle skupiny (barviva, konzervanty, atd.) nebo původu (přírodní, přírodně identické, syntetické, atd.).

Seznam:

V seznamu jsou řazeny všechny látky podle číselného kódu a pro snadnější orientaci je u nich uveden symbol „varování“ nebo „bezpečná přísada“, který éčko stručně charakterizuje a je vysvětlen v detailu.

V detailu každého éčka jsou uvedeny tyto informace: 

(1) oficiální název,

(2) názvy alternativní, se kterými se spotřebitel může také setkat,

(3) skupina, do které látka patří a její původ,

(4) vedle názvu je uvedena fotografie látky nebo její vzorec (pokud je k dispozici),

(5) pokud není dané éčko povoleno nebo představuje možné riziko například pro děti, citlivé osoby nebo alergiky, je u něj uveden červený příznak „varování“. V případě, že je látka povolena, nejsou u ní známy vedlejší účinky nebo je přímo zdraví prospěšná, zobrazuje se zelený příznak „bezpečná přísada“. Ostatní látky jsou bez příznaku,

(6) text detailu obsahuje název, způsob výroby, vlastnosti, případná rizika nebo vedlejší účinky, informace o povolení přídatné látky a doplňující informace.

Možnost komentáře a tlačítka sociálních sítí jsou umístěna ve spodní části detailu.

 

Použité zdroje informací:

Nařízení komise EU č. 1049/2012

Nařízení komise EU č. 1129/2011

Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 1333/2008 

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

http://www.codexalimentarius.org/

http://www.szpi.gov.cz/

http://www.inchem.org/

http://www.food-info.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/E_number

 

Ilustrační obrázky: en.wikipedia.org

Přihlásit