dTest: Nebezpečné e-cigarety znovu v obchodech

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 21.9.2012   

V českých i slovenských internetových obchodech se opakovaně objevují výrobky označené v evropské databázi RAPEX jako nebezpečné. Je to i případ elektronické cigarety, která byla v řadě členských států EU stažena z prodeje.
 

E-Health Cigarette byla vyhodnocena příslušnými dozorovými orgány v různých zemích EU jako nebezpečná a následně před ní varoval evropský systém RAPEX. Spolupracovník časopisu dTest Jan Richtr k možnému nebezpečí uvádí: „Nejde zde o riziko související přímo s kouřením cigarety, i když i o bezpečnosti kouření e-cigaret se vedou rozsáhlé diskuze. Je třeba si dát pozor na přiloženou nabíječku, u které hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neboť vnitřní izolace mezi vstupním a výstupním obvodem není dostatečná a vnitřní spoje jsou fixované pouze pájením.“ Sadu E-Health Cigarette má v sekci nebezpečných výrobků na svých stránkách také Slovenská obchodní inspekce.

Jak dTest zjistil z rychlého průzkumu, sada s cigaretou se v  obchodech vyskytuje znovu. Jan Richtr k aktuální situaci uvádí: „Výrobek se nám podařilo v minulém týdnu získat ze slevového serveru vykupto.cz a prodává se i v řadě internetových obchodů jako interierdekor.cz, mader.sk, či pixinf.com.“ Nález nebezpečného výrobku dTest předá České obchodní inspekci, která může nařídit zákaz jeho prodeje a stažení z trhu.

Podle údajů databáze RAPEX není případ E-Health Cigarette ojedinělý. Rizika elektronických cigaret označených za nebezpečné převážně spočívají v nedostačujících nabíječkách či absenci informace o škodlivosti pro děti. Jan Richtr dodává: „Českým zdrojem informací o nebezpečných výrobcích je webová stránka www.nebezpecnevyrobky.cz, kam týdně přibývá několik desítek problematických produktů ze všech zemí Evropské unie. Speciálně jsou sledovány české a slovenské výrobky, které jako rizikové vyhodnotily místní dozorové orgány. V databázi se momentálně vyskytují hned čtyři typy nebezpečných e-cigaret.“

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Jan Richtr, richtr@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává dTest prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2011 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit