Test černého čaje odhalil pesticidy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Test porcovaných černých čajů odhalil řadu nepříjemných překvapení. V některých čajích byl přítomen čajový prach a dřevnaté části stonků. Analýzy odhalily rezidua pesticidů v 13 ze 17 čajů, které jsme testovali.  Laboratoř zjišťovala i hladiny rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků.

Prach, stonky a pesticidy

Přes papír není do čaje vidět, a to je ke škodě věci, pokud by nám do něj výrobci podstrčili nějaké „smetí“. Můžeme ale sáček ještě zasucha rozstřihnout a jeho obsah vysypat do skleněné misky nebo na bílý papír, abychom si ho mohli dobře prohlédnout. Právě tak zkoumali kvalitu sáčkovaného čaje naši hodnotitelé. Už podle vzhledu se dá poznat, zda byl čaj vyroben z hodnotnějších nebo z podřadnějších částí sklizeného čajovníku. Tedy z listů nebo z dřevnatých částic stonků, případně málo ceněného čajového prachu.

Řekněme rovnou, že mezi testovanými vzorky 17 čajů pravých černých porcovaných našli hodnotitelé vzhledové rozdíly. Od „krásného, jednotného vzhledu, s menším množstvím prachu“ (Lipton Yellow Label Tea) až po „více dřevnatých částic, více prachu“ (Kaufland Grande / Ceylon). Na přítomnost „klacíků“ a čajového prachu, který snáze zvětrá, poukázali hodnotitelé u 8 ze 17 testovaných výrobků, tedy takřka v polovině případů. Byly mezi nimi jak levné supermarketové čaje, tak drahé značkové výrobky. Přítomnost dřevnatých částí prozradí nápadně světlá barva směsi i viditelné kousky dřevnatých stonků a řapíků.

 

Vyhláška je tolerantní

Přidáváním méně hodnotných částí čajovníku se výrobci nedopouštějí ničeho nelegálního. Česká vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb. se ke kvalitě čaje staví dosti liberálně a nedělí čaj do jakostních tříd. Příměs stonků nezakazuje, ba ani nespecifikuje, kolik jich v pravém černém čaji smí být. Také obsah čajového prachu neřeší. I když tyto méně hodnotné části zakázané nejsou, přesto je informace o jejich výskytu spotřebitelsky důležitým vodítkem. Podle toho, jak čaj vypadá, se dá odhadnout, jakou vůni, chuť a barvu bude mít v šálku po zalití vodou. Senzorické zkoušky to potvrdily. Čtyři nejchutnější čaje také nejpěkněji vypadaly. U výrobku Dilmah Ceylon Gold, který byl v suchém stavu po rozbalení jemný, jednotný a bezprachový, hodnotitelé po degustaci uvedli: „Jeden z nejlepších, příjemná vůně, svěží chuť.“

 

Jde to i bez „klacíků“

U dvou výrobků hodnotitelé vyslovili předpoklad, že při jejich zpracování byla použita nová technologie zvaná CTC, což je speciální úprava čaje do sáčků. Předností takto zpracovaného čaje je jeho rychlé vyluhování, nálev je vydatnější a silnější. Metoda umožňuje spolehlivě odstranit řapíky a žebroví listů. Spočívá ve strojovém nastříhání čajových listů na malé kosočtverečky s následným svinováním, fermentací a sušením. CTC technologie (Crushing-rozemletí, Tearing-roztrhání, Curling-svinování) byla podle hodnotitelů zřejmě použita u testovaných čajů Milford Black Tea a Ahmad Tea London English Breakfast Tea, který se také probojoval mezi čtveřici nejchutnějších čajů. Do čtyřlístku finalistů v senzorice hodnotitelé ještě zařadili Old England a již zmíněný Lipton.

Do skupiny senzoricky hůře hodnocených čajů patřil Billa clever / čínský čaj, Saga a Spar Ceylon / Pravý černý čaj. Zbývajících deset testovaných výrobků mělo kvalitu průměrnou a velmi podobnou chuť.

 

Jak připravit čaj

I ten nejlepší čaj můžeme zničit použitím nevhodné vody, zejména velmi tvrdé. V ní rozpuštěné nerosty vytvářejí s tříslovinami (rostlinné polyfenoly) zákaly a sraženiny, nálev nepříjemně tmavne a je zakalený. Zcela nevhodné jsou vody minerální, zvláště železité, a vody sycené oxidem uhličitým. Nádoby pro přípravu čaje by měly být skleněné, porcelánové nebo nerezové, používané jen k tomuto účelu. Připravujeme-li čaj s mlékem, lijeme čaj do mléka, abychom zabránili sraženinám. Čaj prodlužuje působení vitaminu C v přidané citronové šťávě. Kolečko citronu je navíc indikátorem, zda čaj nebyl uměle dobarven. Jestliže čaj nezesvětlí, signalizuje to přidání umělého barviva.

 

Alarmující nález pesticidu

Pesticidy – přípravky na hubení hmyzích škůdců (insekticidy), roztočů (akaricidy), plísní (fungicidy), plevele (herbicidy) a další – mají dopady jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví; při dlouhodobém vystavení i nízkým dávkám existuje hrozba narušení plodnosti, imunity, alergie, vývojové vady, rakovina.

V našem „pesticidovém balíčku“, který jsme pro čaje připravili, se ocitlo potenciálně přítomných 256 látek, které jsme v nich hledali. I když naprostá většina nepřekročila mez detekce, přesto jsme ve 13 výrobcích některé pesticidy zachytili; naměřené hodnoty se pohybovaly buď pod stanovenými maximálními limity, nebo mírně nad nimi, avšak s ohledem k rozšířené nejistotě měření jsme nemohli prohlásit neshodu s limity. Jeden výsledek však byl prokazatelně nepřípustný. Ať tak či onak, nálezy jsme v hodnocení testovaných čajů zohlednili.

Koktejl reziduí sedmi pesticidů nabídl výrobek Teekanne Ranní šálek, z toho insekticid acephate se již blížil evropskému maximálnímu limitu. Rezidua pěti různých pesticidů byla zjištěna v aro / Černý čaj porcovaný; jeden z pesticidů překročil maximální limit, takže sáčky s tímto čajem by se vlastně na pulty ani neměly dostat. Nadlimitní hodnota byla naměřena u přípravku proti hmyzím škůdcům, imidaclopridu, kterého v čaji bylo 0,121 mg/kg, přičemž evropský maximální limit činí 0,05 mg/kg. V Evropské unii se stahují z trhu čaje za ještě nižší nálezy imida-clopridu, než jsme naměřili v našem testu. Do unijního systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF se v červenci s nálezem 0,069 mg imidaclopridu/kg dostal čaj z Číny, zadržený při pohraniční kontrole v Lotyšsku. Zásilka byla vrácena zpět do Číny.

Lze očekávat, že vrácených zásilek z Evropy zpět do Číny bude mnohem více, protože od června letošního roku podléhá čínský čaj zesílené úřední kontrole na určených místech vstupu do zemí EU.

Když jsme se seznamovali s evropskými maximálními limity reziduí pesticidů, nemohli jsme si nevšimnout stanovené hodnoty u sumy endosulfanů (akaricidy, insekticidy), která doslova „trčela“ z řady – 30 mg/kg. Endosulfany se z přírody těžko odbourávají a je o nich známo, že při dlouhodobé expozici mohou poškozovat hormonální systém. Nalezli jsme je ve velice nízkých koncentracích v šesti čajích (od 0,017 do 0,170 mg/kg) – Saga, Milford, lidl Lord Nelson, Twinings, Ahmad a Teekanne. Svým způsobem paradoxem je, že endosulfany se nesmí vyskytovat v dětské výživě, mohou se ale vyskytovat v čaji, který se dětem podává. Můžeme se pouze dohadovat, zda stanovený vysoký limit není jakousi úlitbou rozvojovým zemím, odkud se čaj dováží.

Dobrou zprávou je, že existují čaje bez pesticidů a že se v českých obchodech dají koupit: Dilmah Ceylon Gold, Zlatý šálek Classic, Tesco / Black Tea a Spar Ceylon.

 

Riziková osmička polyaromatických uhlovodíků

Polycyklické aromatické uhlovodíky, často se o nich v poslední době hovoří, máme hlavně spojeny s kouřem vystupujícím z komínů domků, elektráren, tepláren, průmyslových objektů i z výfuků aut. Dalším, velice významným zdrojem, pomineme-li kontaminaci rostlin imisemi z ovzduší, mohou být nesprávně grilované, uzené, pečené, smažené potraviny, ale i nekvalitní tuky a oleje, cereálie. Že tyto uhlovodíky mohou být i v čaji, mnohé zřejmě udiví.

Prokazatelné karcinogenní účinky se váží k 16 polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, které se v potravinách mohou v detekovatelných množstvích vyskytovat, z nich pro komplexní charakterizaci kontaminace je doporučeno sledovat 8 reprezentantů, mezi nimiž významné místo zaujímá benzo(a)pyren. Pouze pro tento dosud běžně sledovaný marker – identifikační znak zátěže karcinogenními polycyklickými aromatickými uhlovodíky jsou stanoveny maximální limity ve vybraných potravinách: obilné příkrmy a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, počáteční a pokračovací kojenecká výživa, včetně počátečního a pokračovacího mléka pro kojence, dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence, oleje a tuky (s výjimkou kakaového másla) určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složka, uzeniny a uzené masné výrobky, svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu, svalovina neuzených ryb, neuzení korýši a hlavonožci, mlži.

Při testu čajů jsme postupovali ve shodě s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, který pro členské státy vydal doporučení sledovat v potravinách nejnebezpečnějších 8 polycyklických aromatických uhlovodíků, případně alespoň 4 z nich. A protože limity neexistují, tak pouze na vědomost dáváme. Součet rizikové osmičky se u testovaných čajů pohyboval od 8 (Tesco / Black Tea) do 356 mg/kg (Kaufland Grande / Ceylon). Porovnat ale můžeme obsah benzo(a)pyrenu, jehož maximální limity ve vybraných potravinách se pohybují od 1,0 (potraviny pro kojence a malé děti) do 10 mg/kg (mlži). Nejnižší obsah jsme naměřili ve výrobku Tesco / Black Tea 0,9 mg/kg, naopak nejvyšší v čaji Kaufland Grande / Ceylon (72,5 mg/kg).

Jak vidno, i z pohledu polycyklických aromatických uhlovodíků existují v kvalitě čajů rozdíly, což jsme taktéž zohlednili při jejich hodnocení.

 

Podrobné výsledky testu vybraných pěti čajů si můžete stáhnout níže.

Přihlásit