dTest: Nové triky na předváděcích akcích

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 14.9.2012   

Neuplynuly ani tři měsíce od novely občanského zákoníku, která měla chránit seniory na předváděcích akcích, a prodejci už se snaží zákazy právními kličkami obejít. Jejich snahy jsou ale marné, zákon nelze ignorovat tak snadno.

Novela odstranila zneužívanou výjimku o sjednání osobní návštěvy, která bránila vypovědět smlouvu, poslaneckou iniciativou se ale objevila výjimka jiná, která má chránit opraváře domácích spotřebičů. Nově platí, že dojde-li k opravě a úpravě věci provedené v místě určeném spotřebitelem, nelze od smlouvy odstoupit. V ostatních případech je zákazník chráněn čtrnáctidenní lhůtou.

„Upozorňovali jsme poslance, že jakákoliv výjimka bude zneužívána, říká Miloš Borovička, právní poradce časopisu dTest a dodává: Takto přišli nepoctivci rychle na nový způsob, kterým získávají peníze převážně od seniorů,“

Obchodníci si tak již nesjednávají (často fiktivní) návštěvy u spotřebitele, ale nechávají ho podepsat kromě kupní smlouvy i smlouvu o úpravě a opravě zakoupených věcí. „Samozřejmě nic neopravují a spoléhají, že se schovají za výjimku a nebudou muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ale pravdu, neboť smlouva, která obchází zákon, je neplatná,“ dodává Borovička.

Senioři, kteří nemají hotovost, podepisují také úvěrové a rozhodčí smlouvy, ale i od těch je možné odstoupit, respektive zanikají spolu se smlouvami o koupi. Je ale nutné vše oznámit úvěrové společnosti. „Podvedení spotřebitelé se hlavně nesmějí zaleknout,“ zdůrazňuje Borovička a dodává: „Pracovníci naší poradenské linky 229 149 009 jsou připraveni v takových situacích poradit a každému zdarma zašlou vzor, jak od smlouvy odstoupit.“

Brožura „Jak nespadnout do pasti“, která se zabývá problematikou předváděcích akcí a podomního prodeje je ke stažení zdarma na stránkách www.dtest.cz/novetriky.

Kontakty pro novináře:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit