dTest: Krachy cestovních kanceláří – právo je na straně zákazníka

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 22.8.2012   

Letní období je tradičně provázeno informacemi o krachu cestovních kanceláři. Neuplyne snad týden, ve kterém by nevyhlásila úpadek další z nich. Jejich klienti poté žijí v obavách z toho, co jim pojišťovny uhradí. Odmítání odpovědnosti ze strany pojišťoven je ovšem nezákonné.
 

V případě úpadku poslední cestovní kanceláře, tedy CK Pradok, ujišťovala pojišťovna Generali její klienty, že se tentokrát nemusejí obávat o náhradu škody. Zdaleka se ale nejedná o pravidlo. V některých případech, jako u cestovní kanceláře BG Travel, pojišťovny škodu hradit odmítají s odůvodněním, že cestovní kancelář nebyla řádně pojištěna. Právní poradce časopisu dTest Miloš Borovička k této situaci uvádí: „Takový postup považujeme za nezákonný, neboť cestující mají v případě úpadku kanceláře vždy právo na plnění. Pojišťovna je při uzavírání smlouvy s cestovní kanceláří tou silnější stranou a v jejím zájmu je i sjednání přiměřené pojistné částky pro případ krachu cestovní kanceláře.“

Dalším nástrojem, který zákon pojišťovnám dává, je možnost kontroly cestovních kanceláří. Měly by tedy zajistit, aby riziko krachu bylo dostatečně kryto pojistkou. „Je především na pojišťovně a v jejím zájmu, aby vykonávala řádnou kontrolu hospodaření cestovní kanceláře. Nečiní-li tak, pak nemůže následky přenášet na klienty v podobě snížení pojistného plnění,“ dodává Borovička.

Pokud pojišťovna odmítá poskytnout plnění, je možné věc řešit soudní cestou. „Věříme, že soud dá za pravdu klientům, neboť základním cílem evropských právních předpisů v této oblasti je jednoznačně ochrana spotřebitele,“ říká Borovička a dodává: „Tento názor potvrdilo také nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora.“

Návod, jak postupovat v případě úpadku cestovní kanceláře je ke stažení na www.dtest.cz/krach-cestovky.

Kontakty:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit