Zmatení zákazníků Skylink a CS Link přetrvává

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.8.2012   

V předchozích dnech svitla mnoha zákazníkům Skylink a CS Link naděje, že budou platit nově zaváděný poplatek až za 24 či 12 měsíců. Tak o tom alespoň informovala média na základě vyjádření společnosti M77 Group. Nejedná se ale o úplnou pravdu.

Vyjádření společnosti vneslo do celé situace ještě více zmatků. Poplatkové prázdniny neboli odklad poplatku je konstrukce vytvořená společností, která mylně svádí k domněnce, že všichni zákazníci těchto satelitních televizí mají odloženy platby až o dva roky. Nesmíme ale přehlížet skutečnost, že 24 měsíců se počítá od data registrace karty, což mnoho klientů učinilo již před řadou měsíců a výrazně se jim tak zkrátí doba, po kterou poplatek neplatí. Jako neseriózní vnímáme také skutečnost, že se zkrátí délka takzvaných prázdnin o 12 měsíců při registraci karty po 1. září 2012. Zejména zákazníci vyššího věku nesledují internet a tuto skutečnost netuší. Při pozdější registraci tedy budou oproti ostatním zákazníkům kráceni.

Záměrem společnosti je nalákat zákazníky na odklad povinných poplatků a přimět je tak k výměně staré karty za novou kartu „Výměna“, což je zpoplatněno částkou 600 Kč. Velkou neznámou pro mnohé zákazníky je také to, zda nová karta bude fungovat v původním zařízení, které si koupili za cenu v řádech tisíců korun.

Společnost přitom stále svým současným i potenciálním zákazníkům prostřednictvím webových stránek sděluje: „České, slovenské a stovky zahraničních televizních programů i rozhlasových stanic poskytujeme bezplatně. Podmínkou je jen úhrada Servisního poplatku (29 Kč/měsíc).“ Tím ale společnost stále naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu užití klamavé obchodní praktiky. Použití slova „bezplatně“ není správné a nadále je tak spotřebitel klamán. Částka 29 Kč není vysoká, ale v žádném případě neznamená „bezplatně“.
 


Přihlásit