dTest: Zmatení zákazníků Skylink a CS Link přetrvává

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.8.2012   

V předchozích dnech svitla mnoha zákazníkům Skylink a CS Link naděje, že budou platit nově zaváděný poplatek až za 24 či 12 měsíců. Tak o tom alespoň informovala média na základě vyjádření společnosti M77 Group. Nejedná se ale o úplnou pravdu.

Vyjádření společnosti vneslo do celé situace ještě více zmatků. „Poplatkové prázdniny neboli odklad poplatku je konstrukce vytvořená společností, která mylně svádí k domněnce, že všichni zákazníci těchto satelitních televizí mají odloženy platby až o dva roky,“ říká vedoucí poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Nesmíme ale přehlížet skutečnost, že 24 měsíců se počítá od data registrace karty, což mnoho klientů učinilo již před řadou měsíců a výrazně se jim tak zkrátí doba, po kterou poplatek neplatí. Jako neseriózní vnímáme také skutečnost, že se zkrátí délka takzvaných prázdnin o 12 měsíců při registraci karty po 1. září 2012. Zejména zákazníci vyššího věku nesledují internet a tuto skutečnost netuší. Při pozdější registraci tedy budou oproti ostatním zákazníkům kráceni.“

Záměrem společnosti je nalákat zákazníky na odklad povinných poplatků a přimět je tak k výměně staré karty za novou kartu „Výměna“, což je zpoplatněno částkou 600 Kč. Velkou neznámou pro mnohé zákazníky je také to, zda nová karta bude fungovat v původním zařízení, které si koupili za cenu v řádech tisíců korun.

Společnost přitom stále svým současným i potenciálním zákazníkům prostřednictvím svých webových stránek sděluje: „České, slovenské a stovky zahraničních televizních programů i rozhlasových stanic poskytujeme bezplatně. Podmínkou je jen úhrada Servisního poplatku (29 Kč/měsíc).“ Podle Lukáše Zeleného tím ale společnost stále naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu užití klamavé obchodní praktiky: „Použití slova „bezplatně“ není správné a nadále je tak spotřebitel klamán. Částka 29 Kč není vysoká, ale v žádném případě neznamená „bezplatně“.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 


Přihlásit